Monday, 08.03.2021 Today: Alan, Alana Tomorrow: Františka

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra konferenčný poplatok  "Digitálna knižnica"

Dodávateľská faktúra (číslo): 0
Dodávateľ  
Obchodné meno: ITPS, sr.o.
IČO: 44459645
Adresa dodávateľa: Orešianska 9, 917 01 Trnava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry:  
Dátum splatnosti faktúry: 17.3.2014
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Konferenčný poplatok  "Digitálna knižnica" v Jasnej v dňoch 31.3. - 3.4.2014
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 144,00