Monday, 08.03.2021 Today: Alan, Alana Tomorrow: Františka

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka servisné práce na Xerox 5225

Objednávka (číslo): 10
Rok: 2014
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: KENET s.r.o.
IČO: 36 194 166
Adresa dodávateľa: Viedenská 4
Košice
V Košiciach dňa: 6.2.2014
Popis objednaného plnenia: Servisné práce na Xerox 5225
Celková suma s DPH                                                               30,00 €
Objednávku podpísal: Ing. Vladimír Šiška