Monday, 08.03.2021 Today: Alan, Alana Tomorrow: Františka

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 507
Rok: 2014
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Malé centrum, s.r.o.
IČO: 35 812 575
Adresa dodávateľa: Radlinského 9
Bratislava
V Košiciach dňa: 31.1.2014
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                          4 370,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF