Tuesday, 09.03.2021 Today: Františka Tomorrow: Branislav, Bruno

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra za služby pevnej siete

Dodávateľská faktúra (číslo): 8758620978
Dodávateľ
Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 10.2.2014
Dátum splatnosti faktúry: 17.2.2014
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: faktúra za služby pevnej siete 1.1.-31.1.2014
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 16,38