Faktúry 2021 - Január

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20210001 50210007 REA Slovakia s.r.o. Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36196959 EUR 66,40 66,40 2015/8 nájom parkovacieho miesta za 01/2021 04.1.2021
20210002 8200051535 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 EUR 417,00 417,00 6/2020 plyn Pri Mikl.v.1 za 01/2021 04.1.2021
20210003 8200051534 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 EUR 154,00 154,00 6/2020 plyn Zv.19 za 01/2021 04.1.2021
20210004 2021304 SOFTIP, a.s. Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK 36785512 EUR 84,00 84,00 školenie - Ing.I.Kozmová 04.1.2021
20210005 1012103136 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 1501,04 1501,04 10/2019 EE Vr.Pr.,Zv., Mi. Hl. 10 za 01/2021 04.1.2021
20210006 1012103137 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 146,58 146,58 10/2019 EE - Zv.19 za 01/2020 04.1.2021
20200605 120200397 Študentský servis, s.r.o. Jedlíkova 5, 04011 Košice, SK 43899561 EUR 115,20 115,20 sťahovanie 05.1.2021
20200606 2500239449 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 893,22 893,22 1/2003 zrážková voda za 10-12/2020 07.1.2021
20210007 91018387 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 31,97 31,97 2/2018 prenájom a dezinf.dávkovača vody za 01-03/2021 08.1.2021
20200607 92033113 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 43,20 43,20 2/2018 pramenitá voda za 12/2020 08.1.2021
20200608 2011220954 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 3282,74 3282,74 67/22/2016 teplo Zv. 19 a 21 za 12/2020 08.1.2021
20200609 2011220955 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 9916,96 9916,96 68/22/2016 teplo Prib. a Hl. za 12/2020 08.1.2021
20200610 20242725 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 04001 Košice, SK 45378398 EUR 178,49 178,49 2013/8 údržba a servis výťahu Prib.1 za IV.Q 2020 12.1.2021
20200611 8275080748 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 1,63 1,63 25/2019 telek.služby za 12/2020 12.1.2021
20200612 1052045431 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR -97,00 -97,00 10/2019 EE-Zv.19- vyúčtovanie za r.2020 12.1.2021
20210008 202100001 MAXITRH net, s.r.o. Pražákova 1008/69, 63900 Brno, CZ 29294614 EUR 550,00 550,00 O108-2020-113 šablóna pre Joomlu 3+ 13.1.2021
20210011 4921001199 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19,30 19,30 MKSR IPT 001 IPT telefóny 2 ks za 01/2021 14.1.2021
20200613 1052049056 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 862,95 862,95 10/2019 EE-Pr.,Vr.Hl.Zv.19,Pri Mikl.1-vyúčtovanie 12/2020 14.1.2021
20200614 6002100134 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 81109 Bratislava, SK 31320155 EUR 2,05 2,05 N11023-01/20 poplatky VÚB terminál E7011001 za 12/2020 14.1.2021
20200615 6002100133 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 81109 Bratislava, SK 31320155 EUR 12,96 12,96 N11023-01/20 poplatky VÚB terminál T1102301 za 12/2020 14.1.2021
20200616 2200084330 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 EUR 190,25 190,25 6/2020 Plyn Zv.19 - vyúčtovanie za 01.06.2020-31.12.2020 14.1.2021
20200617 2200084331 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 EUR 413,76 413,76 6/2020 plyn Pri Mikl.v.1-vyúčt. za 01.06.2020-31.12.2020 14.1.2021
20210009 2021005 Skyfall Flowers s.r.o. Mäsiarska 21, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 51846594 EUR 49,00 49,00 telefonicky smútočná ikebana pre neb.V.Syczovu 15.1.2021
20210010 2500247316 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 64,12 64,12 1/2003 vodné a stočné Pri Mikl.v.1/07.07.2020-08.01.2021/ 18.1.2021
20200618 9001381931 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 371,05 371,05 8/2019 pošt.služby za 12/2020 18.1.2021
20200619 311052 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, P.O.Box 28, 81101 Bratislava, SK 00420166 EUR 15,20 15,20 podľa §167 zák.185/2015 Z poplatok za rozmnož.služby za 3.a 4.Q 2020 18.1.2021
20200620 2020161 Safety Management s.r.o. Kostalianska cesta 131, 04001 Košice, SK 46747397 EUR 118,80 118,80 26/2019 BOZP a PO za 12/2020 18.1.2021
20200621 112015766 KOSIT a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice, SK 36205214 EUR 4,80 4,80 6/2018 odvoz plastov 19.1.2021