Saturday, 15.05.2021 Today: Žofia Tomorrow: Svetozár

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúry 2021

Faktúry 2021 - Apríl

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia s dph
20210089 321042 FITTICH OST s.r.o. Južná trieda 74, 04001 Košice, SK 31685293 EUR 1903,50 1903,50 O113-2021-6 rozšírenie EZS Pri Mikl.v.1 15.3.2021 A
20210101 21010038 AFINITA s.r.o. Rybárska 38/410, 96231 Sliač, SK 44176465 EUR 12,00 12,00 O113-2021-23 plastová karta-výroba vzorky 22.3.2021 A
20210102 76211170 Úrad pre normal., metrológiu a skúšob.SR Štefanovičova 3, 81005 Bratislava, SK 30810710 EUR 100,00 100,00 O102-2021-19 STN-ONLINE predplatné od 23.04.2021-22.04.2022 23.3.2021
20210103 2190000079 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Magdaleny Rettigové 4, 11639 Praha 1, CZ 00216208 EUR 333,86 333,86 O102-2021-18 knihy 23.3.2021
20210104 202196 ARCANUM Adatbázis Kft. Igmándi utca 40, 1112 Budapest, HU 0109569872 EUR 650,00 650,00 O102-2021-20 databáza Arcanum 23.3.2021
20210105 121501801 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 3176,00 3176,00 O109-2021-29 stravné lístky 25.3.2021 A
20210106 10210038 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 680,99 680,99 O102-2021-14 knihy 25.3.2021 A
20210107 213102221 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 40,62 40,62 2008/1 nájom rohoží za 03/2021 25.3.2021 A
20210108 210101039 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 04001 Košice, SK 36188778 EUR 2351,99 2351,99 O108-2021-31 tonery 26.3.2021 A
20210109 2021002 Ing. Rudolf Sedlák Tr. SNP 51, 04011 Košice, SK 33590494 EUR 12291,48 12291,48 O113-2021-14 odstránenie havr.stavu Hlavná 10 30.3.2021 A
20210110 210100990 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 04001 Košice, SK 36188778 EUR 243,44 243,44 O108-2021-30 tonery 30.3.2021 A
20210111 21240548 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 04001 Košice, SK 45378398 EUR 178,49 178,49 2013/8 údržba a servis výťahu na Prib.1 za I.Q 2021 31.3.2021 A
20210112 1012128108 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 137,45 137,45 10/2019 EE-Zv. 19 a Zv.21 za 04/2021 06.4.2021 A
20210113 1012128107 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 1246,52 1246,52 10/2019 EE-Hl.,Vr.,Zv.21,Pr.1,Mi1 za 04/2021 06.4.2021 A
20210114 91019323 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 31,97 31,97 2/2018 štvrťročný prenájom a dezinf.dávkovača vody II.Q 06.4.2021 A
20210115 62021 Peter Paták - PROMTECH Čínska 14, 04013 Košice, SK 14305623 EUR 70,80 70,80 22/2020 servisné práce na EZS 06.4.2021 A
20210116 1352021 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 44325851 EUR 1017,70 1017,70 9/2020 upratovanie za 03/2021 06.4.2021 A
20210090 105289907 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 43,98 43,98 O102-2021-16 periodiká 06.4.2021 A
20210117 2500284427 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 926,15 926,15 1/2003 zrážková voda za I.Q 2021 07.4.2021 A
20210118 8200051535 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 EUR 417,00 417,00 6/2020 plyn Pri Mikl.v.1 za 04/2021 07.4.2021 A
20210119 8200051534 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 EUR 154,00 154,00 6/2020 plyn Zv. 19 za 04/2021 07.4.2021 A
20210120 210581 Sprinton, s.r.o. Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava, SK 44396368 EUR 165,55 165,55 O102-2021-12 knihy 07.4.2021 A
20210121 2111220186 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 2657,22 2657,22 67/22/2016 teplo Zv.19 a Zv.21 za 03/2021 07.4.2021 A
20210122 2111220187 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 9167,09 9167,09 68/22/2016 teplo Prib.1 a Hl.10 za 03/2021 07.4.2021 A
20210123 232021 PARTS s.r.o. Cottbuská 6, 04023 Košice, SK 36212491 EUR 1630,80 1630,80 O113-2021-27 kanc.nábytok a oprava kanc.nábytku 08.4.2021 A
20210124 8280632324 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 2,02 2,02 25/2019 telekomunikačné služby 09.4.2021 A
20210125 2021018 Safety Management s.r.o. Kostalianska cesta 131, 04001 Košice, SK 46747397 EUR 118,80 118,80 26/2019 služby BOZP a PO za 03/2021 09.4.2021 A
20210126 20210065 ZDRAVOFARM s.r.o. Hlavná 81, 04230 Košice - Staré Mesto, SK 36813079 EUR 207,00 207,00 O113-2021-21 čist. a hyg.materiál a OOPP 09.4.2021 A
20210131 2102595 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 338,58 338,58 O102-2021-22 knihy 09.4.2021 A
20210132 2102609 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 38,35 38,35 O102-2021-21 knihy 09.4.2021 A
20210127 2021032 Advokátska kancelária Granec, spol. s r.o. Kováčska 28, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 46916482 EUR 480,00 480,00 1/2020 právne služby za 03/2021 12.4.2021
20210128 14460 Ex Libris Ltd. POB 9288, 91092 Jerusalem, IL 510999774 USD 1670,00 1670,00 1/1996 +D údržba ORACLE 12.4.2021 A
20210129 14459 Ex Libris Ltd. POB 9288, 91092 Jerusalem, IL 510999774 USD 7338,00 7338,00 1/1996 +D údržba Alephu 12.4.2021 A
20210130 4721005686 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19,30 19,30 MKSR IPT 001 IPT telefóny - 2 ks za 04/2021 12.4.2021 A
20210133 1052109881 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 745,36 745,36 10/2019 EE-vyúčtovanie Hl.Pr.,Mi.Vr.Zv.21 za 03/2021 13.4.2021 A
20210134 6002102486 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 81109 Bratislava, SK 31320155 EUR 8,47 8,47 N11023-01/20 poplatky VÚB za 03/2021 terminál T1102301 13.4.2021 A
20210135 6002102487 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 81109 Bratislava, SK 31320155 EUR 6,81 6,81 N11023-01/20 poplatky VÚB za 03/2021- terminál E7011001 13.4.2021 A
20210136 1151109 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 455,87 455,87 O102-2021-25 knihy 13.4.2021 A
20210137 9001404594 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 287,10 287,10 8/2019 pošt.služby za 03/2021 14.4.2021 A
20210138 21003 Domlex s.r.o. Hlinkova 38, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 51945428 EUR 1169,05 1169,05 O113-2021-10 maliarske a natieračské práce Hl.10 14.4.2021
20210139 202011567 Inform lib, s.r.o. Bratislavská 14, 01001 Žilina, SK 47117362 EUR 346,93 346,93 O102-2021-24 knihy 14.4.2021 A
20210140 202103156 TRIV, s.r.o. Agátová 22, 84101 Bratislava, SK 36435872 EUR 1729,56 1729,56 O113-2021-17, O113-2021-2 sťahovanie nábytku, odvoz a likvidácia odpadu 15.4.2021 A
20210142 2021014 LUKA-MON s.r.o. Kadlubská 212, 04001 Košice - Kavečany, SK 36587974 EUR 156,20 156,20 O113-2021-36 havar.oprava vod.batérie a prípojky vody Hl.10 15.4.2021 A
20210143 1738053641 Martinus, s.r.o. Gorkého 4, 03601 Martin, SK 45503249 EUR 678,72 678,72 O102-2021-23 knihy 16.4.2021 A
20210144 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 297,58 297,58 5/2020 telek.služby a internet 16.4.2021 A
20210141 300297 Veronika Rusnačková-LIFTEX Exnárova 6, 04022 Košice, SK 17251605 EUR 144,00 144,00 2009/1+dodatok1 úradná skúška výťahu Prib.1 16.4.2021 A
20210145 21240650 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 04001 Košice, SK 45378398 EUR 453,60 453,60 2013/8 oprava výťahu Prib. 1 20.4.2021 A
20210146 1020210007 STAVA IP-REAL, spol. s r.o. Vodárenska 2, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36590096 EUR 495,95 495,95 O113-2021-22 stavebné práce-Hlavná 10 20.4.2021 A
20210147 14000104 SLOVART-G.T.G.s.r.o. Krupinská 4, 85101 Bratislava, SK 31346359 EUR 383,91 383,91 O102-2021-1 knihy 20.4.2021 A
20210148 1563885921 Martinus, s.r.o. Gorkého 4, 03601 Martin, SK 45503249 EUR 216,21 216,21 O102-2021-26 knihy 21.4.2021 A

Faktúry 2021 - Marec

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia s dph
20210068 2101602 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 228,54 228,54 O102-2021-13 knihy 25.2.2021 A
20210069 8200051535 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 EUR 417,00 417,00 6/2020 plyn Pri Mikl.v.1 za 03/2021 01.3.2021 A
20210070 8200051534 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 EUR 154,00 154,00 6/2020 plyn Zv.19 za 03/2021 01.3.2021 A
20210071 14000081 SLOVART-G.T.G.s.r.o. Krupinská 4, 85101 Bratislava, SK 31346359 EUR 100,65 100,65 O102-2021-1 knihy 01.3.2021 A
20210064 213101396 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 40,62 40,62 2008/1 nájom rohoží za 02/2021 01.3.2021 A
20210065 2500264857 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 292,73 292,73 1/2003 vodné a stočné Zv.19,21, Prib.1-15.08.20-23.02.21 01.3.2021 A
20210066 50210222 REA Slovakia s.r.o. Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36196959 EUR 66,40 66,40 2015/8 nájom parkov.miesta za 03/2021 01.3.2021 A
20210067 10210023 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 859,26 859,26 O102-2021-5 knihy 01.3.2021 A
20210072 2021020 Advokátska kancelária Granec, spol. s r.o. Kováčska 28, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 46916482 EUR 480,00 480,00 1/2020 právne služby za 02/2021 02.3.2021
20210073 20210033 ZDRAVOFARM s.r.o. Hlavná 81, 04230 Košice - Staré Mesto, SK 36813079 EUR 90,00 90,00 O113-2021-16 respirator FFP2 KN95 - 60 ks 02.3.2021 A
20210074 1012122394 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 1246,52 1246,52 10/2019 EE-Prib., Hl.Vr.Zv.21,Mi. za 03/2021 03.3.2021 A
20210075 1012122395 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 137,45 137,45 10/2019 EE- Zv.19 za 03/2021 03.3.2021 A
20210076 792021 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 44325851 EUR 1119,61 1119,61 9/2020 upratovanie za 02/2021 03.3.2021 A
20210077 2101020133 Dzurňák Tomáš Ing. D & D Južná trieda 78, 04001 Košice, SK 14382857 EUR 299,62 299,62 O113-2021-19 čistiací a hyg.materiál 04.3.2021 A
20210078 2101020132 Dzurňák Tomáš Ing. D & D Južná trieda 78, 04001 Košice, SK 14382857 EUR 80,70 80,70 O113-2021-18 xerox papier 04.3.2021 A
20210079 2111220109 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 10745,20 10745,20 68/22/2016 teplo Prib.1, Hl.10 za 02/2021 05.3.2021 A
20210080 2111220108 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 3257,68 3257,68 67/22/2016 teplo Zv.19 a Zv.21 za 02/2021 05.3.2021 A
20210081 6002102344 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 81109 Bratislava, SK 31320155 EUR 8,04 8,04 N11023-01/20 poplatky VÚB za 02/2021-terminál E7011001 08.3.2021 A
20210082 6002102343 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 81109 Bratislava, SK 31320155 EUR 10,04 10,04 N11023-01/20 poplatky VÚB za 02/2021-terminál T1102301 08.3.2021 A
20210083 2021010 Safety Management s.r.o. Kostalianska cesta 131, 04001 Košice, SK 46747397 EUR 118,80 118,80 26/2019 služby BOZP a PO za 02/2021 08.3.2021 A
20210084 4721003299 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19,30 19,30 MKSR IPT 001 IPT telefóny - 2 ks za 03/2021 09.3.2021 A
20210085 210438 Sprinton, s.r.o. Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava, SK 44396368 EUR 556,81 556,81 O102-2021-12 knihy 09.3.2021 A
20210086 8278784926 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 1,50 1,50 25/2019 telek.služby za 02/2021 10.3.2021 A
20210087 1052106445 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 666,38 666,38 10/2019 EE-Hl.Pr.Vr.,Zv.21,Mi.- vyúčt. za 02/2021 10.3.2021 A
20210088 9001396759 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 233,85 233,85 8/2019 pošt.služby za 02/2021 15.3.2021 A
20210089 321042 FITTICH OST s.r.o. Južná trieda 74, 04001 Košice, SK 31685293 EUR 1903,50 1903,50 O113-2021-6 rozšírenie EZS Pri Mikl.v.1 15.3.2021 A
20210090 103289907 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 43,98 43,98 periodiká 15.3.2021 A
20210091 772103002 Legat Trade, s.r.o. Husova 819/12, 73301 Karviná-Fryštát, CZ 27770494 EUR 849,30 849,30 8/2021 vitríny 16.3.2021
20210092 2021011 TRIZON s.r.o. Južná trieda 66, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36778460 EUR 5832,04 5832,04 O113-2021-7 elektroinšt.práce a svietidlá Pri Mikl.v.1 17.3.2021 A
20210093 202100097 Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK 36138517 EUR 19,90 19,90 objednávky čitateľov MMVS-knihy 17.3.2021
20210094 21002 Domlex s.r.o. Hlinkova 38, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 51945428 EUR 585,10 585,10 O113-2021-8 maliarské práce Pri Mik.v.1-Vizsoly biblia 17.3.2021
20210095 1151072 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 347,13 347,13 O102-2021-11 knihy 18.3.2021 A
20210096 1018190 PaedDr.Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, 05991 Veľký Slavkov, SK 35463066 EUR 204,41 204,41 knihy 18.3.2021 A
20210097 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 293,77 293,77 5/2020 telek.služby a internet 18.3.2021 A
20210098 20162117 KRPA Slovakia, s.r.o. Hrabové 299, 01401 Bytča, SK 30229138 EUR 64,92 64,92 O113-2021-20 kotúčiky 80/80/17 22.3.2021 A
20210099 21594 UniKnihy.sk, s.r.o. Vysoká 12, 81106 Bratislava, SK 36683132 EUR 338,94 338,94 O102-2021-10 knihy 22.3.2021 A
20210100 210100791 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 04001 Košice, SK 36188778 EUR 462,10 462,10 0108-2021-23/1 tonery 22.3.2021 A

Faktúry 2021 - Február

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20210012 10210003 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 691,92 691,92 O102-2020-108 knihy 18.1.2021
20210013 300006 Veronika Rusnačková-LIFTEX Exnárova 6, 04022 Košice, SK 17251605 EUR 171,60 171,60 2009/1+dodatok1 odborná prehliadky výťahu a schodiskovej plošiny 20.1.2021
20210014 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 294,85 294,85 5/2020 telek.služby a internet 21.1.2021
20210015 5042001540 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 EUR 16,39 16,39 O102-2019-40 periodiká 21.1.2021
20210017 101827 PaedDr.Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, 05991 Veľký Slavkov, SK 35463066 EUR 371,25 371,25 O102-2021-2 knihy 21.1.2021
20210016 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 151,05 151,05 5/2020 mob.tel.Samsung Galaxy A51 black 25.1.2021
20210018 42821 Združenie použív.Slov.akad.dát.siete SANET Vazovova 5, 81269 Bratislava, SK 17055270 EUR 33,00 33,00 2001/1 +d SANET-členský poplatok za r.2021 01.2.2021
20210019 50210125 REA Slovakia s.r.o. Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36196959 EUR 66,40 66,40 2015/8 nájom parkovacieho miesta za 02/2021 01.2.2021
20210020 2212004012 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 EUR 141,62 141,62 O113-2021-3 kancelársky materiál 01.2.2021
20210021 121500822 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 4800,00 4800,00 O109-2021-4 stravné lístky 02.2.2021
20210022 1012116328 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 137,45 137,45 10/2019 EE zv 19 za 02/2021 02.2.2021
20210023 1012116327 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 1246,52 1246,52 10/2019 EE - Hl.Vr.Zv.21,Pr.,Mi.1 za 02/2021 02.2.2021
20210024 8200051534 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 EUR 154,00 154,00 6/2020 plyn Zv.19 za 02/2021 02.2.2021
20210025 8200051535 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 EUR 417,00 417,00 6/2020 plyn Pri Mikl.v.1 za 02/2021 02.2.2021
20210027 20210015 ZDRAVOFARM s.r.o. Hlavná 81, 04230 Košice - Staré Mesto, SK 36813079 EUR 165,18 165,18 O113-2021-5 zdrav.,dezinf.materiál a OOPP 02.2.2021
20210028 252021 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 44325851 EUR 806,36 806,36 9/2020 upratovanie za 01/2021 02.2.2021
20210029 1177485151 Martinus, s.r.o. Gorkého 4, 03601 Martin, SK 45503249 EUR 649,76 649,76 O102-2020-109 knihy 03.2.2021
20210030 1151045 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 479,38 479,38 O102-2021-3 knihy 03.2.2021
20210026 2021003 Advokátska kancelária Granec, spol. s r.o. Kováčska 28, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 46916482 EUR 480,00 480,00 1/2020 právne služby za 01/2021 03.2.2021
20210031 92033831 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 43,20 43,20 2/2018 pramenitá voda za 01/2021 04.2.2021
20210032 213100501 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 16,84 16,84 2008/1 nájom rohoží za 01/2021 04.2.2021
20210033 2111220030 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 3286,04 3286,04 67/22/2016 teplo Zv. 19 a 21 za 01/2021 04.2.2021
20210034 2111220031 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 10405,31 10405,31 68/22/2016 teplo Prib.1 a Hl.10 za 01/2021 04.2.2021
20210035 2101020067 Dzurňák Tomáš Ing. D & D Južná trieda 78, 04001 Košice, SK 14382857 EUR 42,24 42,24 36/2020 čist. a hygienický materiál 05.2.2021
20210036 8276944675 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 1,50 1,50 25/2019 telek.služby 08.2.2021
20210037 2101023 Kominárstvo T.REX Kupeckého 2, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 37300580 EUR 44,48 44,48 kontrola a čistenie komínov Pri Mikl.v.1 08.2.2021
20210038 6002100654 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 81109 Bratislava, SK 31320155 EUR 8,26 8,26 N11023-01/20 poplatky VÚB za 01/2021-terminál T1102301 09.2.2021
20210039 6002100655 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 81109 Bratislava, SK 31320155 EUR 7,14 7,14 N11023-01/20 poplatky VÚB za 01/2021-terminál E7011001 09.2.2021
20210040 4721001911 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19,30 19,30 MKSR IPT 001 IPT telefóny 2 ks za 02/2021 09.2.2021
20210041 2021006 Safety Management s.r.o. Kostalianska cesta 131, 04001 Košice, SK 46747397 EUR 118,80 118,80 26/2019 BOZP a PO za 01/2021 10.2.2021
20210042 2120029 Compact, s.r.o. Šoltésovej 9, 04001 Košice, SK 36711420 EUR 1596,96 1596,96 O113-2021-1 videovrátnik Prib. 1 10.2.2021
20210043 1052102029 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 323,56 323,56 10/2019 EE-Hl.Pr.Vr.Mi.Zv.19 - vyúčtovanie za 01/2021 10.2.2021
20210044 310172103 Združenie použív.Slov.akad.dát.siete SANET Vazovova 5, 81269 Bratislava, SK 17055270 EUR 796,65 796,65 2001/1 +d za poskyt.služby poč.siete SANET za 01-03/2021 15.2.2021
20210045 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 1,00 1,00 A3819643 Nokia 3310 - 1 ks 15.2.2021
20210046 202100005 MAXITRH net, s.r.o. Pražákova 1008/69, 63900 Brno, CZ 29294614 EUR 200,00 200,00 O113-2021-9 Servisný poplatok za správu šablóny 15.2.2021
20210047 202110165 Inform lib, s.r.o. Bratislavská 14, 01001 Žilina, SK 47117362 EUR 818,42 818,42 O102-2021-7 knihy 15.2.2021
20210048 1210013 Elfa s.r.o. Park Komenského 7, 04001 Košice, SK 31648410 EUR 73,20 73,20 O102-2021-6 knihy 16.2.2021
20210049 9001390666 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 157,90 157,90 8/2019 pošt.služby za 01/2021 17.2.2021
20210050 9122100004 SUWECO CZ, s.r.o. Sestupná 153/11, 16200 Praha 6, CZ 25094769 EUR -16,90 -16,90 O102-2020-75 dobropis k fa 451/2020-periodiká 17.2.2021
20210051 921001019 Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava, SK 31348262 EUR 257,69 257,69 O102-2021-9 knihy 22.2.2021
20210052 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 305,92 305,92 5/2020 telek.služby a internet 22.2.2021
20210063 14000074 SLOVART-G.T.G.s.r.o. Krupinská 4, 85101 Bratislava, SK 31346359 EUR 312,10 312,10 O102-2021-1 knihy 22.2.2021
20210053 2021005 LUKA-MON s.r.o. Kadlubská 212, 04001 Košice - Kavečany, SK 36587974 EUR 3653,69 3653,69 O113-2021-11 havarijná oprava splašk.kanalizácie 23.2.2021
20210054 2021006 LUKA-MON s.r.o. Kadlubská 212, 04001 Košice - Kavečany, SK 36587974 EUR 121,25 121,25 O113-2021-12 naviac práce havar.oprava splašk.kanalizácie 23.2.2021
20210055 3210000023 Univ.sv.Cyrila a Metoda v Trnave Nám. Jána Herdu 2, 91701 Trnava, SK 36078913 EUR 64,90 64,90 O102-2021-4 knihy 23.2.2021
20210056 3210000027 Univ.sv.Cyrila a Metoda v Trnave Nám. Jána Herdu 2, 91701 Trnava, SK 36078913 EUR 216,00 216,00 O102-2021-4 knihy 23.2.2021
20210057 3210000038 Univ.sv.Cyrila a Metoda v Trnave Nám. Jána Herdu 2, 91701 Trnava, SK 36078913 EUR 4,20 4,20 O102-2021-4 knihy 23.2.2021
20210058 3210000033 Univ.sv.Cyrila a Metoda v Trnave Nám. Jána Herdu 2, 91701 Trnava, SK 36078913 EUR 7,40 7,40 O102-2021-4 knihy 23.2.2021
20210059 3210000028 Univ.sv.Cyrila a Metoda v Trnave Nám. Jána Herdu 2, 91701 Trnava, SK 36078913 EUR 59,80 59,80 O102-2021-4 knihy 23.2.2021
20210060 8149967 Kosmas s.r.o. Lublaňská 34, 12000 Praha 2, CZ 25710257 CZK 8213,00 8213,00 O102-2021-8 knihy 24.2.2021
20210061 2130893 ProFuturion accounting s.r.o. Betliarska 22, 85107 Bratislava, SK 36777307 EUR 12,00 12,00 mailom praktické pomôcky a vzory k stav.zamestnancov 25.2.2021
20210062 121501221 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 6000,00 6000,00 O109-2021-13 stravné lístky 25.2.2021

Faktúry 2021 - Január

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20210001 50210007 REA Slovakia s.r.o. Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36196959 EUR 66,40 66,40 2015/8 nájom parkovacieho miesta za 01/2021 04.1.2021
20210002 8200051535 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 EUR 417,00 417,00 6/2020 plyn Pri Mikl.v.1 za 01/2021 04.1.2021
20210003 8200051534 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 EUR 154,00 154,00 6/2020 plyn Zv.19 za 01/2021 04.1.2021
20210004 2021304 SOFTIP, a.s. Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK 36785512 EUR 84,00 84,00 školenie - Ing.I.Kozmová 04.1.2021
20210005 1012103136 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 1501,04 1501,04 10/2019 EE Vr.Pr.,Zv., Mi. Hl. 10 za 01/2021 04.1.2021
20210006 1012103137 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 146,58 146,58 10/2019 EE - Zv.19 za 01/2020 04.1.2021
20200605 120200397 Študentský servis, s.r.o. Jedlíkova 5, 04011 Košice, SK 43899561 EUR 115,20 115,20 sťahovanie 05.1.2021
20200606 2500239449 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 893,22 893,22 1/2003 zrážková voda za 10-12/2020 07.1.2021
20210007 91018387 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 31,97 31,97 2/2018 prenájom a dezinf.dávkovača vody za 01-03/2021 08.1.2021
20200607 92033113 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 43,20 43,20 2/2018 pramenitá voda za 12/2020 08.1.2021
20200608 2011220954 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 3282,74 3282,74 67/22/2016 teplo Zv. 19 a 21 za 12/2020 08.1.2021
20200609 2011220955 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 9916,96 9916,96 68/22/2016 teplo Prib. a Hl. za 12/2020 08.1.2021
20200610 20242725 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 04001 Košice, SK 45378398 EUR 178,49 178,49 2013/8 údržba a servis výťahu Prib.1 za IV.Q 2020 12.1.2021
20200611 8275080748 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 1,63 1,63 25/2019 telek.služby za 12/2020 12.1.2021
20200612 1052045431 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR -97,00 -97,00 10/2019 EE-Zv.19- vyúčtovanie za r.2020 12.1.2021
20210008 202100001 MAXITRH net, s.r.o. Pražákova 1008/69, 63900 Brno, CZ 29294614 EUR 550,00 550,00 O108-2020-113 šablóna pre Joomlu 3+ 13.1.2021
20210011 4921001199 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19,30 19,30 MKSR IPT 001 IPT telefóny 2 ks za 01/2021 14.1.2021
20200613 1052049056 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 862,95 862,95 10/2019 EE-Pr.,Vr.Hl.Zv.19,Pri Mikl.1-vyúčtovanie 12/2020 14.1.2021
20200614 6002100134 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 81109 Bratislava, SK 31320155 EUR 2,05 2,05 N11023-01/20 poplatky VÚB terminál E7011001 za 12/2020 14.1.2021
20200615 6002100133 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 81109 Bratislava, SK 31320155 EUR 12,96 12,96 N11023-01/20 poplatky VÚB terminál T1102301 za 12/2020 14.1.2021
20200616 2200084330 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 EUR 190,25 190,25 6/2020 Plyn Zv.19 - vyúčtovanie za 01.06.2020-31.12.2020 14.1.2021
20200617 2200084331 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 EUR 413,76 413,76 6/2020 plyn Pri Mikl.v.1-vyúčt. za 01.06.2020-31.12.2020 14.1.2021
20210009 2021005 Skyfall Flowers s.r.o. Mäsiarska 21, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 51846594 EUR 49,00 49,00 telefonicky smútočná ikebana pre neb.V.Syczovu 15.1.2021
20210010 2500247316 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 64,12 64,12 1/2003 vodné a stočné Pri Mikl.v.1/07.07.2020-08.01.2021/ 18.1.2021
20200618 9001381931 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 371,05 371,05 8/2019 pošt.služby za 12/2020 18.1.2021
20200619 311052 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, P.O.Box 28, 81101 Bratislava, SK 00420166 EUR 15,20 15,20 podľa §167 zák.185/2015 Z poplatok za rozmnož.služby za 3.a 4.Q 2020 18.1.2021
20200620 2020161 Safety Management s.r.o. Kostalianska cesta 131, 04001 Košice, SK 46747397 EUR 118,80 118,80 26/2019 BOZP a PO za 12/2020 18.1.2021
20200621 112015766 KOSIT a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice, SK 36205214 EUR 4,80 4,80 6/2018 odvoz plastov 19.1.2021