Zverejnené faktúry

Zverejniť fáktúry na tovary a služby, a to do 10 dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.

Zverejnené faktúry 2021

Zverejnené faktúry 2020

Zverejnené faktúry 2019

Zverejnené faktúry 2018

Zverejnené faktúry 2017

Zverejnené faktúry 2016