Tuesday, 09.03.2021 Today: Františka Tomorrow: Branislav, Bruno

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúry 2020 - Október

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20200426 50200869 REA Slovakia s.r.o. Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36196959 EUR 66,40 66,40 2015/8 nájom parkovacieho miesta za 10/2020 01.10.2020
20200424 20241895 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 04001 Košice, SK 45378398 EUR 178,49 178,49 2013/8 údržba a servis výťahu na Prib.1 za III.Q.2020 01.10.2020
20200440 20714067 Centrum ved.-techn.inf. SR Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava, SK 00151882 EUR 12,00 12,00 O102-2020-74 periodiká 05.10.2020
20200427 20723 UniKnihy.sk, s.r.o. Vysoká 12, 81106 Bratislava, SK 36683132 EUR 543,01 543,01 O102-2020-63 knihy 05.10.2020
20200428 7033286 Petit Press, a.s. Letná 47, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 35790253 EUR 193,40 193,40 O102-2020-73 periodiká 05.10.2020
20200429 7033287 Petit Press, a.s. Letná 47, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 35790253 EUR 468,00 468,00 O102-2020-73 periodiká 05.10.2020
20200430 2500188965 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 893,22 893,22 1/2003 zrážková voda za 3.Q 2020 05.10.2020
20200431 1012058365 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 1501,04 1501,04 10/2019 EEHl.10,Vr.2,Zv.21,Pr.1,Mi1 za 10/2020 05.10.2020
20200432 1012058366 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 146,58 146,58 10/2019 EE-Zv.19 za 10/2020 05.10.2020
20200433 20442017 JUDr.Patrik HOLINGA s.r.o. Hrnčiarska 2/A, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36856967 EUR 117,60 117,60 20C/44/2017 súdny poplatok a trovy sp.zn. 20C/44/2017 05.10.2020
20200435 20200233 ZDRAVOFARM s.r.o. Hlavná 81, 04230 Košice - Staré Mesto, SK 36813079 EUR 123,00 123,00 O113-2020-108 teplomer,hygienický materiál a OOPP 05.10.2020
20200436 2011220762 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 3910,52 3910,52 68/22/2016 teplo Hl.10 a Prib.1 za 09/2020 06.10.2020
20200437 2011220761 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 1252,78 1252,78 67/22/2016 teplo Zv.19 a Zv.21 za 09/2020 06.10.2020
20200438 91017309 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 31,97 31,97 2/2018 prenájom a dezinf.dávk.vody za 10-12/2020 06.10.2020
20200439 92030736 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 104,88 104,88 2/2018 pramenitá voda za 09/2020 06.10.2020
20200434 3932020 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 44325851 EUR 1119,61 1119,61 9/2020 upratovanie za 09/2020 06.10.2020
20200441 2001020792 Dzurňák Tomáš Ing. D & D Južná trieda 78, 04001 Košice, SK 14382857 EUR 56,45 56,45 36/2020 čistiac. a hygien. materiál 06.10.2020
20200442 8200016480 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 EUR 110,00 110,00 6/2020 plyn Zv.19 za 10/2020 08.10.2020
20200443 8200016482 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 EUR 308,00 308,00 6/2020 plyn Pri Mikl.v.1 za 10/2020 08.10.2020
20200444 1201042919 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19,30 19,30 MKSR IPT 001 IPT telefóny 2 ks za 10/2020 08.10.2020
20200445 10200112 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 588,06 588,06 O102-2020-67 knihy 08.10.2020
20200451 9002100040 SUWECO CZ, s.r.o. Sestupná 153/11, 16200 Praha 6, CZ 25094769 EUR 913,57 913,57 O102-2020-75 periodiká 08.10.2020
20200452 9002100041 SUWECO CZ, s.r.o. Sestupná 153/11, 16200 Praha 6, CZ 25094769 EUR 1920,00 1920,00 O102-2020-76 periodiká 08.10.2020
20200453 200201 Sprinton, s.r.o. Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava, SK 44396368 EUR 111,33 111,33 O102-2020-62 knihy 09.10.2020
20200446 1052034311 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 746,19 746,19 10/2019 EE-Pr.1,Vr.2,Zv.21,Mi1,Hl.10 -vyúčt.za 09/2020 09.10.2020
20200447 8269487643 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 2,98 2,98 25/2019 telek.služby za 09/2020 09.10.2020
20200448 20200091 TENGER s.r.o. Jenisejská 10, 04012 Košice, SK 47601540 EUR 316,80 316,80 O113-2020-104 utesnenie drev.okien na Prib.1 09.10.2020
20200449 1201043095 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 0,78 0,78 swanis/1003603 hovorné za 09/2020 12.10.2020
20200450 203260717 Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 04001 Košice, SK 36582433 EUR 145,80 145,80 2015/9 preventívna prehl. za 09/2020 12.10.2020
20200457 3521010 SLOVART-G.T.G.s.r.o. Krupinská 4, 85101 Bratislava, SK 31346359 EUR 2306,00 2306,00 O102-2020-77 periodiká 12.10.2020
20200454 20100214 Centrum spoločných činností SAV Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, SK 00398144 EUR 151,62 151,62 O102-2020-77/1 knihy 12.10.2020
20200455 1110758155 Möbelix SK, s.r.o. Rožňavská 32, 82104 Bratislava, SK 35903414 EUR 279,60 279,60 O113-2020-110 kreslo HUGO - 4 ks 12.10.2020
20200456 100200283 OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. Družstevná 40, 08006 Prešov, SK 31726607 EUR 3865,20 3865,20 O113-2020-97 audiovizuálna a prezentačná technika 12.10.2020
20200458 1200036 Elfa s.r.o. Park Komenského 7, 04001 Košice, SK 31648410 EUR 466,80 466,80 O102-2020-86 knihy 13.10.2020
20200459 1150901 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 627,35 627,35 O102-2020-85 knihy 13.10.2020
20200460 4019987 Kosmas s.r.o. Lublaňská 34, 12000 Praha 2, CZ 25710257 CZK 9466,00 9466,00 O102-2020-82 knihy 13.10.2020
20200461 2042574 Datacomp s.r.o. Hlavná 26, 04230 Košice - Staré Mesto, SK 36212466 EUR 396,70 396,70 O108-2020-109 záložný zdroj UPS APC Power Saving Back 14.10.2020
20200462 2512018 JUDr .Ivan Vanko Floriánska 19, 04001 , SK 35555114 EUR 3098,66 3098,66 25Cpr/1/2018 súdne trovy 14.10.2020
20200463 2020121 Safety Management s.r.o. Kostalianska cesta 131, 04001 Košice, SK 46747397 EUR 118,80 118,80 26/2019 služby BOZP a PO za 09/2020 15.10.2020
20200464 9001356930 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 295,75 295,75 8/2019 pošt.služby za 09/2020 15.10.2020
20200465 220859 Veronika Rusnačková-LIFTEX Exnárova 6, 04022 Košice, SK 17251605 EUR 642,66 642,66 2009/1+dodatok1 oprava výťahu Prib.1 15.10.2020
20200466 220858 Veronika Rusnačková-LIFTEX Exnárova 6, 04022 Košice, SK 17251605 EUR 177,60 177,60 2009/1+dodatok1 medziobd.prehliadka výťahu a schod.plošiny 15.10.2020
20200467 2020278 Compact, s.r.o. Šoltésovej 9, 04001 Košice, SK 36711420 EUR 1644,00 1644,00 O113-2020-94 kamerový systém Hlavná 10 15.10.2020
20200468 2202300398 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 EUR 1276,80 1276,80 O113-2020-111 lepenka pre KD 16.10.2020
20200469 112011716 KOSIT a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice, SK 36205214 EUR 9,60 9,60 4/2020 odvoz plastov a skla za 09/2020 20.10.2020
20200470 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 321,59 321,59 5/2020 internet a telek.služby 20.10.2020
20200471 2020075 Advokátska kancelária Granec, spol. s r.o. Kováčska 28, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 46916482 EUR 480,00 480,00 1/2020 právne služby za 09/2020 21.10.2020
20200472 642020 PARTS s.r.o. Cottbuská 6, 04023 Košice, SK 36212491 EUR 510,00 510,00 O113-2020-107 podstavec - 6 ks 21.10.2020
20200473 5512005814 MOTOR-CAR Košice s.r.o. Dopravná 5, 04001 Košice - Kavečany, SK 36198595 EUR 245,80 245,80 O113-2020-112 servisná kontrola a údržba KIA CEED 21.10.2020
20200474 2500205171 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 437,69 437,69 1/2003 vodné a stočné Hl.10 za 24.04.2020-15.10.2020 21.10.2020
20200475 620051178 L.K.Permanent, spol. s r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 14,00 14,00 O102-2020-90 periodiká 22.10.2020
20200477 2000008110 Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. M.R.Štefánika 25/A, 03601 Martin, SK 36418404 EUR 591,40 591,40 O102-2020-72 knihy 23.10.2020
20200478 312020 Slovenská asociácia knižníc Michalská 1, 81417 Bratislava, SK 30845181 EUR 180,00 180,00 členský príspevok SAK r.2020 27.10.2020
20200476 2020200440 BAUS s.r.o. Pod Horou 64, 04016 Košice, SK 50140043 EUR 374,52 374,52 47/2020 záloha na celosklenené dvere 27.10.2020
20200480 20338028 Mediaprint-Kapa Press., a.s. Vajnorská 137, 83104 Bratislava, SK 35792281 EUR -16,74 -16,74 O102-2019-59 periodiká-dobropis k fa 416/2019 28.10.2020
20200479 202000734 Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK 36138517 EUR 74,50 74,50 O102-2020-89 knihy 29.10.2020
20200481 2004519 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 307,15 307,15 O102-2020-92 knihy 30.10.2020
20200482 2001020871 Dzurňák Tomáš Ing. D & D Južná trieda 78, 04001 Košice, SK 14382857 EUR 63,55 63,55 O113-2020-114 čistiací a hygien.materiál 30.10.2020