Tuesday, 11.05.2021 Today: Blažena Tomorrow: Pankrác

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúry 2017 - december

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20170464 201700874 Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK 36138517 EUR 63.30 63.30 objednávky čitateľov MMVS požičanie kníh a kópie článkov 01/12/2017
20170468 117511322 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 5220.00 5220.00 O109-2017-71 stravné lístky na 12/2017 01/12/2017
20170463 11217 AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1, 04001 Košice, SK 10787186 EUR 85.00 85.00 telefonicky deratizácia Prib.1 01/12/2017
20170465 50171052 REA Slovakia, a.s. Južná trieda 125, 04001 , SK 36196959 EUR 66.40 66.40 2015/8 nájom park.miesta za 12/2017 04/12/2017
20170469 2122017 GABRIEL ELEKTRIC, s.r.o. Czambelova 2, 04001 Košice, SK 36647497 EUR 517.56 517.56 O109-2017/66/3 odb.prehl.elektro Zv.21 04/12/2017
20170470 3122017 GABRIEL ELEKTRIC, s.r.o. Czambelova 2, 04001 Košice, SK 36647497 EUR 737.64 737.64 O109-2017-66/2 odborná prehl.elektroinš.Zv.19 04/12/2017
20170471 1122017 GABRIEL ELEKTRIC, s.r.o. Czambelova 2, 04001 Košice, SK 36647497 EUR 1528.80 1528.80 O109-2017-66/1 odb.prehl.elektroinš.Hl.10 04/12/2017
20170466 7328634519 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 250.00 250.00 2017/7 + Dod. č. 1 plyn za 12/2017 04/12/2017
20170467 173109709 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.16 38.16 2008/1 náj.rohoží za 11/2017 04/12/2017
20170473 2123169798 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 209.51 209.51 01/326/2003 vodné+stočné Zv.19, Zv.21, Prib. 1 05/12/2017
20170472 6091215597 Wustenrot poisťovňa, a.s. Karadžičova 17, 81107 Bratislava, SK 31383408 EUR 141.55 141.55 6800799348 PZP za obdobie 5.12.2017-4.12.2018 05/12/2017
20170475 91001139 AQUA PRO EUROPE, a.s. Kuzmányho 29, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 50886771 EUR 10.66 10.66 2016/1 prenájom+dezinf.dávk.vody za 12/2017 06/12/2017
20170476 92000864 AQUA PRO EUROPE, a.s. Kuzmányho 29, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 50886771 EUR 134.64 134.64 2016/1 pramenitá voda za 11/2017 06/12/2017
20170474 4104680205 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 14.00 14.00 zmluva telek.služby za 11/2017 06/12/2017
20170477 2172300623 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 EUR 75.66 75.66 O109-2017-73 prac.kalendáre 06/12/2017
20170483 20170398 Kristian Petro-Polygra Plus Uralská 1493/15, 04012 Košice, SK 48066257 EUR 27.60 27.60 O108-2017-74 servisné práce Minolta 162 07/12/2017
20170485 84362017 LV PROMO, spol. s r.o. Strojnícka 84, 82105 Bratislava, SK 35977264 EUR 26.40 26.40 O102-2017-111 čas. 08/12/2017
20170478 11201701 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 750.00 750.00 6/2017 upratovanie za 11/2017 08/12/2017
20170481 1171228548 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 2.72 2.72 swanis/1003603 hovorné za 11/2017 08/12/2017
20170482 1171228300 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19.30 19.30 MK SR IPT 001 IPT telefóny - 2 ks 08/12/2017
20170479 1711221020 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 6373.44 6373.44 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 za 11/2017 08/12/2017
20170480 1711221019 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 2135.76 2135.76 67/22/2016 teplo Zv.19+21 za 11/2017 08/12/2017
20170486 2017048 VEDA, vydavateľstvo SAV Bradáčova 7, 85286 , SK 00166758 EUR 12.00 12.00 O102-2016-116 čas. 11/12/2017
20170484 7010663950 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 2354.94 2354.94 2016/2 EE-Vr.2, Mi1, Zv.21,Hl.10 za 11/2017 11/12/2017
20170487 10170199 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 871.07 871.07 O102-2017-107 knihy 13/12/2017
20170488 15170174 DOT ONE reklamná spoločnosť s.r.o. Bočná 2, 04001 Košice, SK 50710796 EUR 370.00 370.00 O111-2017-65 graf.sprac.put.výstavy 08T 13/12/2017
20170492 4173021 FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13, 05401 Levoča, SK 36483095 EUR 8.03 8.03 O111-2017-60 materiál pre reš.d.-roztoky 14/12/2017
20170490 202017 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500.00 500.00 2014/2 práv.služby za 11/2017 14/12/2017
20170491 870362 Mediaprint-Kapa Press., a.s. Vajnorská 137, 83104 Bratislava, SK 35792281 EUR 4461.83 4461.83 O102-2017-101 čas. 14/12/2017
20170489 9001080009 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 290.20 290.20 50/1997 pošt.služby za 11/2017 14/12/2017
20170496 1703903 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 434.77 434.77 O102-2017-112 knihy 15/12/2017
20170495 16796 UniKnihy.sk, s.r.o. Gajova 4, 81109 Bratislava, SK 36683132 EUR 970.59 970.59 O102-2017-103 knihy 15/12/2017
20170493 17242704 TUCHYŃA VÝTAHY s.r.o. Letná 27, 04001 , SK 45378398 EUR 178.49 178.49 2013/8 údržba a servis výťahu za 4.Q 2017 15/12/2017
20170494 1150324 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 1211.69 1211.69 O102-2017-113 knihy 15/12/2017
20170497 1732017 Štátna vedecká knižnica v B.Bystrici Lazovná 9, 97558 Banská Bystrica, SK 35987006 EUR 4.60 4.60 objednávky čitateľov MVS-knihy 18/12/2017
20170498 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 466.81 466.81 A3823014 telef.+internet 19/12/2017
20170499 11179208 KOSIT a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice, SK 36205214 EUR 475.73 475.73 obj. Kosit odvoz odpadu 20/12/2017
20170500 1170063 Elfa s.r.o. Letná 9, 04200 Košice, SK 31648410 EUR 630.44 630.44 O102-2017-114 knihy 21/12/2017
20170501 620043783 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 22.67 22.67 O102-2017-115 čas. 21/12/2017
20170502 620043785 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 16.28 16.28 O102-2017-115 čas. 21/12/2017
20170503 620043787 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 87.36 87.36 O102-2017-115 čas. 21/12/2017
20170504 620043831 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 33.46 33.46 O102-2017-115 čas. 21/12/2017
20170505 620043833 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 47.00 47.00 O102-2017-115 čas. 21/12/2017
20170506 620043835 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 62.00 62.00 O102-2017-115 čas. 21/12/2017
20170507 620043837 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 81.40 81.40 O102-2017-115 čas. 21/12/2017
20170508 620043839 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 46.20 46.20 O102-2017-115 čas. 21/12/2017
20170509 310005975 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 21.60 21.60 O102-2017-115 čas. 21/12/2017
20170510 1712308 MATINÉ s.r.o. Bukurešská 7, 04013 , SK 36201936 EUR 741.20 741.20 O101-2017-75 kontrola HP 21/12/2017
20170511 9001800128 SUWECO Zátišie 10, 83103 Bratislava, SK 25094769 EUR 2693.00 2693.00 O102-2017-93 čas. 22/12/2017
20170512 9001800129 SUWECO Zátišie 10, 83103 Bratislava, SK 25094769 EUR 4252.10 4252.10 O102-2017-93 čas. 22/12/2017
20170513 221128 SLOVART-G.T.G.s.r.o. Krupinská 4, 85101 Bratislava, SK 31346359 EUR 3410.16 3410.16 O102-2017-116 knihy 27/12/2017
20170515 2017088 Helstav-Ladislav Holub Krčméryho 11, 04011 Košice, SK 37260189 EUR 480.00 480.00 2015/10 zimná údržba chodníkov 28/12/2017
20170514 12201701 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 750.00 750.00 6/2017 upratovacie práce za 12/2017 28/12/2017

Faktúry 2017 - november

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20170421 117510376 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 5400.00 5400.00 O109-2017-67 stravné lístky na 11/2017 02/11/2017
20170424 2017018 PETON-Peter Daduľák Plzenská 107, 04011 Košice, SK 35418818 EUR 142.80 142.80 O109-2017-61 oprava strechy Prib.1-južné krídlo 02/11/2017
20170425 2017017 PETON-Peter Daduľák Plzenská 107, 04011 Košice, SK 35418818 EUR 395.60 395.60 O109-2017-61 montáž lexanovej striešky nad svetlíkom 02/11/2017
20170423 7328613925 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 250.00 250.00 2017/7 + Dod. č. 1 plyn za 11/2017 03/11/2017
20170422 173108568 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.16 38.16 2008/1 nájom rohoží za 10/2017 03/11/2017
20170426 50170961 REA Slovakia, a.s. Južná trieda 125, 04001 , SK 36196959 EUR 66.40 66.40 2015/8 nájom park.miesta za 11/2017 03/11/2017
20170437 20170347 Kristian Petro-Polygra Plus Uralská 1493/15, 04012 Košice, SK 48066257 EUR 148.80 148.80 O108-2017-69 servisné práce na Xeroxe 6280 a Minolte 162 03/11/2017
20170434 7512241623 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 138.28 138.28 8/2017 EE Zv.19 za 11/2017 06/11/2017
20170431 82087283 AQUA PRO EUROPE, a.s. Kuzmányho 29, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 50886771 EUR 198.96 198.96 2016/1 pramenitá voda za 10/2017 06/11/2017
20170430 10201701 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 750.00 750.00 6/2017 upratovanie Hl.10+Prib.1 za 10/2017 06/11/2017
20170435 3170004172 Žilinská Univ. v Žiline,vydavateľstvo EDIS Vysokoškolákov 24, 01084 Žilina, SK 00397563 EUR 80.53 80.53 O102-2017-97 knihy 06/11/2017
20170436 3170004167 Žilinská Univ. v Žiline,vydavateľstvo EDIS Vysokoškolákov 24, 01084 Žilina, SK 00397563 EUR 828.33 828.33 O102-2017-96 knihy 06/11/2017
20170432 1711220941 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 5057.71 5057.71 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 za 10/2017 06/11/2017
20170433 1711220940 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 1502.34 1502.34 67/22/2016 teplo Zv.19,21 za 10/2017 06/11/2017
20170427 1170048 Elfa s.r.o. Letná 9, 04200 Košice, SK 31648410 EUR 445.70 445.70 O102-2017-95 knihy 06/11/2017
20170428 1702992 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 495.83 495.83 O102-2017-98 knihy 06/11/2017
20170429 5917036948 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 EUR 60.00 60.00 O102-2016-72 čas. 06/11/2017
20170438 1700635 Hudobniny AMADEO s.r.o. Komenského 6, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 46114343 EUR 418.39 418.39 O102-2017-100 knihy 08/11/2017
20170439 9102794497 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 14.00 14.00 zmluva telek.služby za 10/2017 09/11/2017
20170440 1171128505 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19.30 19.30 MK SR IPT 001 IPT telefóny - 2 ks 10/11/2017
20170441 1171124589 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 2.99 2.99 swanis/1003603 hovorné za 10/2017 10/11/2017
20170443 4172499 FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13, 05401 Levoča, SK 36483095 EUR 33.22 33.22 O111-2017-60 materiál pre rešt.dielňu 09/11/2017
20170444 11085742 MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, 83605 Bratislava, SK 31333524 EUR 438.00 438.00 O102-2017-99 čas. 10/11/2017
20170442 91000517 AQUA PRO EUROPE, a.s. Kuzmányho 29, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 50886771 EUR 10.66 10.66 2016/1 prenájom+dezinf,stojana na vodu 2 ks 10/11/2017
20170447 91723693 CENTRALCHEM, s.r.o. Cementárenská cesta 16, 97401 Banská Bystrica, SK 31625444 EUR 75.00 75.00 O111-2017-68 uhličitan horečný zásad. 13/11/2017
20170445 9001071930 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 236.00 236.00 50/1997 pošt.služby za 10/2017 14/11/2017
20170446 7010661760 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 2459.45 2459.45 2016/2 EE Vr.2, Mi1, Zv.21, Hl.10 za 10/2017 16/11/2017
20170448 620040351 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR -10.32 -10.32 O102-2016-92 dobropis - čas. 20/11/2017
20170452 902017 Východoslovenské múzeum v Košiciach Námestie Maratónu mieru 2, 04001 Košice, SK 31297803 EUR 84.00 84.00 O102-2017-106 knihy 20/11/2017
20170449 310171712 Združenie použív.Slov.akad.dát.siete SANET Vazovova 5, 81269 Bratislava, SK 17055270 EUR 796.65 796.65 2001/1 +d Sanet za 10-12/2017 21/11/2017
20170450 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 486.18 486.18 A3823014 tel.+internet 21/11/2017
20170451 1112017 Spolok slovenských knihovníkov Michalská 1, 81101 Bratislava, SK 00178594 EUR 100.00 100.00 členský poplatok na r.2017 22/11/2017
20170453 1150304 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 810.37 810.37 O102-2017-108 knihy 23/11/2017
20170455 317557 FITTICH OST s.r.o. Južná trieda 74, 04001 Košice, SK 31685293 EUR 62.40 62.40 2015/5 Odb.prehl. EZS Pri Mikl.v.1 24/11/2017
20170454 451117 AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1, 04001 Košice, SK 10787186 EUR 60.00 60.00 telef. deratizácia Zv.19+21 24/11/2017
20170457 170889 EQUILIBRIA, s.r.o. Poštová 13, 04001 Košice, SK 36582051 EUR 1096.70 1096.70 O111-2017-62 zborník 24/11/2017
20170456 18236 VV MIX, s.r.o. Alžbetina 51, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36189626 EUR 690.00 690.00 O109-2017-63 atypická skriňová zostava 24/11/2017
20170458 1700065 ITPS, s.r.o. Orešianska 9, 91701 Trnava, SK 44459645 EUR 78.00 78.00 Biblosféry 2017-úč.popl. Ing.Krištof 27/11/2017
20170462 1170058 Elfa s.r.o. Letná 9, 04200 Košice, SK 31648410 EUR 579.50 579.50 O102-2017-110 knihy 30/11/2017
20170459 201804956 Petit Press, a.s. Letná 47, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 35790253 EUR 1229.40 1229.40 O102-2017-102 čas. 30/11/2017
20170460 201805949 Petit Press, a.s. Letná 47, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 35790253 EUR 364.80 364.80 O102-2017-102 čas. 30/11/2017
20170461 1703490 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 394.78 394.78 O102-2017-109 knihy 30/11/2017

Faktúry 2017 - október

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20170370 17242323 TUCHYŃA VÝTAHY s.r.o. Letná 27, 04001 , SK 45378398 EUR 178.49 178.49 2013/8 údržba a servis výťahu za 3. Q 2017 02/10/2017
20170372 50170871 REA Slovakia, a.s. Južná trieda 125, 04001 , SK 36196959 EUR 66.40 66.40 2015/8 náj. park. miesta za 10/2017 02/10/2017
20170373 117509300 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 5652.00 5652.00 O108-2017-56 stravné lístk na 10/2017 02/10/2017
20170369 15170124 DOT ONE reklamná spoločnosť s.r.o. Bočná 2, 04001 Košice, SK 50710796 EUR 1148.90 1148.90 O106-2017-44 tlač viacjaz.výstavy 08T0104 02/10/2017
20170371 7328594743 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 250.00 250.00 2017/7 + Dod. č. 1 plyn za 10/2017 02/10/2017
20170375 5917031837 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 EUR 26.40 26.40 O102-2017-74 čas. 03/10/2017
20170374 61838174 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK 36371271 EUR 31.60 31.60 O102-2017-78 čas. 03/10/2017
20170378 1702524 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 379.62 379.62 O102-2017-79 knihy 03/10/2017
20170377 1014600 PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, Horný Slavkov, 05991 Veľký Slavkov, SK 35463066 EUR 492.26 492.26 O102-2017-80 knihy 03/10/2017
20170380 18714077 Centrum ved.-techn.inf. SR Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava, SK 00151882 EUR 12.00 12.00 O102-2017-83 čas. 03/10/2017
20170376 2171001 GAMAJUN Bruselská 3, 04013 Košice, SK 42110971 EUR 58.00 58.00 O102-2017-81 knihy 03/10/2017
20170381 1720480 Sprinton, s.r.o. Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava, SK 44396368 EUR 1035.68 1035.68 O102-2017-69 knihy 04/10/2017
20170379 7489341164 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 138.28 138.28 8/2017 EE Zv. 19 za 10/2017 04/10/2017
20170383 82086262 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 116.64 116.64 2016/1 pramenitá voda za 09/2017 05/10/2017
20170384 81041466 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 10.66 10.66 2016/1 prenájom+dezinf.dávk.vody 05/10/2017
20170387 1170043 Elfa s.r.o. Letná 9, 04200 Košice, SK 31648410 EUR 926.00 926.00 O102-2017-82 knihy 05/10/2017
20170385 110217 RADEXY s.r.o. Šafárikova 17, 04011 Košice, SK 36692409 EUR 330.00 330.00 O109-2017-57 odb.prehl.a odb.slúška plyn zar. 05/10/2017
20170386 3170001949 Univerzita P.J.Šafárika Šrobárova 2, 04180 Košice, SK 00397768 EUR 437.82 437.82 O102-2017-84 knihy 05/10/2017
20170382 2122946843 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 921.54 921.54 zmluva zrážková voda za 3.Q 2017 05/10/2017
20170390 173107747 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.16 38.16 2008/1 nájom rohoží za 09/2017 06/10/2017
20170388 201700444 Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK 36138517 EUR 19.90 19.90 obj. od čitateľov knižnic MMVS-knihy 06/10/2017
20170389 162017 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500.00 500.00 2014/2 právne služby za 09/2017 06/10/2017
20170396 6100930919 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 14.00 14.00 zmluva telek.služby za 09/2017 09/10/2017
20170393 1711220862 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 3089.05 3089.05 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 za 09/2017 09/10/2017
20170394 1711220861 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 902.04 902.04 67/22/2016 teplo Zv.19+21 za 09/2017 09/10/2017
20170392 162017 SPCenter s.r.o. Komenského 58, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 46837761 EUR 121.80 121.80 O108-2017- 54 Technické posudky VT-35 ks 09/10/2017
20170391 231002692 Senetic S.A. Kościuszki 227, 40600 Katowice, Poľsko, PL 241148635 EUR 791.00 791.00 O108-2017-58 VT-El Switch 09/10/2017
20170395 9201701 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 750.00 750.00 6/2017 upratovanie za 09/2017 10/10/2017
20170403 3170001706 Univerzita Mateja Bela v B.B. Národná 12, 97401 Banská Bystrica, SK 30232295 EUR 187.99 187.99 O102-2017-85 knihy 11/10/2017
20170397 1171025369 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 1.61 1.61 swanis/1003603 hovorné za 09/2017 11/10/2017
20170398 1171025118 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19.30 19.30 MK SR IPT 001 telef. IPT 2 ks 11/10/2017
20170399 1170045 Elfa s.r.o. Letná 9, 04200 Košice, SK 31648410 EUR 421.70 421.70 O102-2017-89 knihy 12/10/2017
20170401 9001062824 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 133.00 133.00 50/1997 pošt. služby za 09/2017 13/10/2017
20170400 173260317 Železničné zdravotníctvo KE Masarykova 9, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36582433 EUR 97.89 97.89 2015/9 vstupná zdrav.prehl. za 09/2017 13/10/2017
20170402 7010658892 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 2023.73 2023.73 2016/2 EE Vr.2, Pri Mikl.v.1, Hl.10, Prib.1 za 9/2017 13/10/2017
20170406 231002719 Senetic S.A. Kościuszki 227, 40600 Katowice, Poľsko, PL 241148635 EUR 791.00 791.00 O108-2017-58 HP 5130 24G 4 SFP+EI Swtch 16/10/2017
20170405 270977 Veronika Rusnačková-LIFTEX Exnárova 6, 04022 Košice, SK 17251605 EUR 171.60 171.60 2009/1+dodatok1 odb.prehl.výťahu Prib.1 16/10/2017
20170404 3170000917 Univer. Konštantína Filozofa Trieda A. Hlinku 1, 94974 Nitra, SK 00157716 EUR 72.88 72.88 O102-2017-86 knihy 16/10/2017
20170414 201756 UNIVERSUM-EU, s.r.o. Javorinská 26, 08001 Prešov, SK 44765835 EUR 170.00 170.00 O102-2017-91 knihy 18/10/2017
20170407 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 474.32 474.32 A3823014 telef.+internet 18/10/2017
20170408 2122961085 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 204.20 204.20 01/326/2003 vodné+ stočné Pri Mikl.v.1+Hl.10 20/10/2017
20170410 1701002 INVO s.r.o. Dunajská 12, 04001 Košice, SK 36214981 EUR 270.00 270.00 O108-2017-55 oprava klimatizácie Daikin 20/10/2017
20170409 40171880 SWAM servis s.r.o. Vozárova 1, 04017 Košice - Barca, SK 36602833 EUR 851.94 851.94 O101-2017-52 oprava OPEL Vectra 20/10/2017
20170411 6102017 SUPRATHERM Potočná 10, 04431 Družstevná pri Hornáde, SK 37014731 EUR 96.00 96.00 telefonicky údržba kotlov 2 ks 23/10/2017
20170412 1154421021 Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58, 03601 Martin, SK 36440531 EUR 638.39 638.39 O102-2017-87 knihy 23/10/2017
20170416 201757 UNIVERSUM-EU, s.r.o. Javorinská 26, 08001 Prešov, SK 44765835 EUR 350.00 350.00 O102-2017-77 knihy 26/10/2017
20170415 1150290 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 764.65 764.65 O102-2017-94 knihy 26/10/2017
20170413 7010660031 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 92.33 92.33 8/2017 EE Zv.21 za 09/2017 26/10/2017
20170418 17131527 CBS spol., s. r.o. Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica, SK 36754749 EUR 119.94 119.94 O102-2017-88 knihy 27/10/2017
20170417 10170156 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 502.08 502.08 O102-2017-90 knihy 27/10/2017
20170419 2017107 Richard James Swales-ENGLISH SERVICES Sputniková 14, 04012 Košice, SK 41039220 EUR 16.63 16.63 O111-2017-59 preklad do angl. jazyka 30/10/2017
20170420 192017 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500.00 500.00 2014/2 právne služby za 10/2017 31/10/2017

Faktúry 2017 - september

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20170342 1702258 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 172.26 172.26 O102-2017-70 knihy 04/9/2017
20170340 7328574786 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 250 250 2017/7 + Dod. č. 1 plyn za 09/2017 04/9/2017
20170343 117508303 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 5040 5040 O109-2017-51 stravné lístky na 09/2017 04/9/2017
20170341 117163580 Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, 84104 Bratislava, SK 36421928 EUR 14.28 14.28 116147964 sk.doména svkk.sk od 16.9.2017 do 16.9.2018 04/9/2017
20170344 8201701 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 750 750 6/2017 upratovanie za 08/2017 05/9/2017
20170347 50170783 REA Slovakia, a.s. Južná trieda 125, 04001 , SK 36196959 EUR 66.4 66.4 2015/8 nájom park.miesta za 09/2017 06/9/2017
20170346 4799894437 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 14 14 zmluva telek.služby 06/9/2017
20170345 173107059 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.16 38.16 2008/1 nájom rohoží za 08/2017 06/9/2017
20170349 82085339 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 10.66 10.66 2016/1 prenájom a dezinfekcia dávk.vody 09/2017 07/9/2017
20170350 82084670 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 110.16 110.16 2016/1 pramenitá voda za 08/2017 07/9/2017
20170348 7489313990 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 138.28 138.28 8/2017 EE Zv.19 za 09/2017 07/9/2017
20170351 21708135 Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C, 82104 Bratislava, SK 35743468 EUR 1031.14 1031.14 O108-2017-49 tonery 07/9/2017
20170354 152017 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500 500 2014/2 práv.služby za 08/2017 08/9/2017
20170352 1711220716 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 902.04 902.04 67/22/2016 teplo Zv.19+21 za 08/2017 08/9/2017
20170353 1711220717 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 2919.4 2919.4 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 za 08/2017 08/9/2017
20170355 9001053934 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 105.00 105.00 50/1997 pošt.služby za 08/2017 12/9/2017
20170356 1170923959 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 1.99 1.99 swanis/1003603 hovorné za 08/2017 12/9/2017
20170357 1170924874 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19.30 19.30 MK SR IPT 001 telefóny IPT MK SR 2 ks 12/9/2017
20170358 7010656038 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 1832.98 1832.98 2016/2 EE-Prib.1. Hl.1,Vr. Zv.21,Pri Mikl.v.1 za 08/17 14/9/2017
20170359 5917029109 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 EUR 60.00 60.00 572/15 čas. 14/9/2017
20170363 16248 UniKnihy.sk, s.r.o. Gajova 4, 81109 Bratislava, SK 36683132 EUR 906.18 906.18 O102-2017-68 knihy 18/9/2017
20170360 2017013 PETON-Peter Daduľák Plzenská 107, 04011 Košice, SK 35418818 EUR 355.00 355.00 O109-53-2017 oprava strechy Prib.1 20/9/2017
20170364 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 466.26 466.26 A3823014 tel. + internet 20/9/2017
20170361 1150268 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 617.98 617.98 O102-2017-71 knihy 21/9/2017
20170362 632872017 Dajama Abonent, s.r.o. Ľubľanská 2, 83102 Bratislava, SK 44453761 EUR 493.47 493.47 O102-2017-63 knihy 21/9/2017
20170366 10170125 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 549.53 549.53 O102-2017-72 knihy 26/9/2017
20170368 8370111024 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava, SK 31348262 EUR 98.00 98.00 O102-2017-73 čas. 27/9/2017
20170367 1150276 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 438.13 438.13 O102-2017-75 knihy 27/9/2017
20170365 311052 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, P.O.Box 28, 81101 Bratislava, SK 00420166 EUR 11.33 11.33 poplatky za rozmnož.práce za 3.Q 2017 27/9/2017

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20170342 1702258 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 172.26 172.26 O102-2017-70 knihy 04/9/2017
20170340 7328574786 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 250 250 2017/7 + Dod. č. 1 plyn za 09/2017 04/9/2017
20170343 117508303 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 5040 5040 O109-2017-51 stravné lístky na 09/2017 04/9/2017
20170341 117163580 Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, 84104 Bratislava, SK 36421928 EUR 14.28 14.28 116147964 sk.doména svkk.sk od 16.9.2017 do 16.9.2018 04/9/2017
20170344 8201701 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 750 750 6/2017 upratovanie za 08/2017 05/9/2017
20170347 50170783 REA Slovakia, a.s. Južná trieda 125, 04001 , SK 36196959 EUR 66.4 66.4 2015/8 nájom park.miesta za 09/2017 06/9/2017
20170346 4799894437 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 14 14 zmluva telek.služby 06/9/2017
20170345 173107059 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.16 38.16 2008/1 nájom rohoží za 08/2017 06/9/2017
20170349 82085339 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 10.66 10.66 2016/1 prenájom a dezinfekcia dávk.vody 09/2017 07/9/2017
20170350 82084670 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 110.16 110.16 2016/1 pramenitá voda za 08/2017 07/9/2017
20170348 7489313990 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 138.28 138.28 8/2017 EE Zv.19 za 09/2017 07/9/2017
20170351 21708135 Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C, 82104 Bratislava, SK 35743468 EUR 1031.14 1031.14 O108-2017-49 tonery 07/9/2017
20170354 152017 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500 500 2014/2 práv.služby za 08/2017 08/9/2017
20170352 1711220716 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 902.04 902.04 67/22/2016 teplo Zv.19+21 za 08/2017 08/9/2017
20170353 1711220717 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 2919.4 2919.4 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 za 08/2017 08/9/2017
20170355 9001053934 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 105.00 105.00 50/1997 pošt.služby za 08/2017 12/9/2017
20170356 1170923959 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 1.99 1.99 swanis/1003603 hovorné za 08/2017 12/9/2017
20170357 1170924874 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19.30 19.30 MK SR IPT 001 telefóny IPT MK SR 2 ks 12/9/2017
20170358 7010656038 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 1832.98 1832.98 2016/2 EE-Prib.1. Hl.1,Vr. Zv.21,Pri Mikl.v.1 za 08/17 14/9/2017
20170359 5917029109 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 EUR 60.00 60.00 572/15 čas. 14/9/2017
20170363 16248 UniKnihy.sk, s.r.o. Gajova 4, 81109 Bratislava, SK 36683132 EUR 906.18 906.18 O102-2017-68 knihy 18/9/2017
20170360 2017013 PETON-Peter Daduľák Plzenská 107, 04011 Košice, SK 35418818 EUR 355.00 355.00 O109-53-2017 oprava strechy Prib.1 20/9/2017
20170364 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 466.26 466.26 A3823014 tel. + internet 20/9/2017
20170361 1150268 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 617.98 617.98 O102-2017-71 knihy 21/9/2017
20170362 632872017 Dajama Abonent, s.r.o. Ľubľanská 2, 83102 Bratislava, SK 44453761 EUR 493.47 493.47 O102-2017-63 knihy 21/9/2017
20170366 10170125 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 549.53 549.53 O102-2017-72 knihy 26/9/2017
20170368 8370111024 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava, SK 31348262 EUR 98.00 98.00 O102-2017-73 čas. 27/9/2017
20170367 1150276 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 438.13 438.13 O102-2017-75 knihy 27/9/2017
20170365 311052 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, P.O.Box 28, 81101 Bratislava, SK 00420166 EUR 11.33 11.33 poplatky za rozmnož.práce za 3.Q 2017 27/9/2017

Faktúry 2017 - august

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20170324 142017 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500.00 500.00 2014/2 právne služby za 07/2017 07/8/2017
20170325 1170830233 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19.30 19.30 MKSR IPT 001 IPT - telefóny - 2 ks 07/8/2017
20170326 7201701 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 750.00 750.00 6/2017 upratovanie Hl.10+Prib.1 za 07/2017 08/8/2017
20170327 1170831547 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 2.29 2.29 swanis/1003603 hovorné za 07/2017 10/8/2017
20170329 42017 Spišský dejepisný spolok Námestie Majstra Pavla 60, 05401 Levoča, SK 31967230 EUR 38.40 38.40 O102-2017-67 knihy 10/8/2017
20170328 6798908504 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 14.00 14.00 zmluva tel.služby za 07/2017 10/8/2017
20170330 9001048633 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 139.95 139.95 50/1997 pošt.služby za 07/2017 14/8/2017
20170331 7010653297 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 1732.20 1732.20 2016/2 EE Vr.2Prib.1Mil.1,Zv.21,Hl.10 za 07/17 14/8/2017
20170334 17142 SANOSIL SK, s.r.o. Holekova 1, 81104 Bratislava, SK 46631348 EUR 4612.80 4612.80 O105-2017-42 dezinfekcia priestorov Hl.10, Priob.1, Zv.19+21,Mi 17/8/2017
20170333 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 486.42 486.42 zmluva tel. + internet 17/8/2017
20170332 270749 Veronika Rusnačková-LIFTEX Exnárova 6, 04022 Košice, SK 17251605 EUR 64.56 64.56 2009/1+dodatok1 oprava schod.plošiny - Prib.1 17/8/2017
20170336 310171709 Združenie použív.Slov.akad.dát.siete SANET Vazovova 5, 81269 Bratislava, SK 17055270 EUR 796.65 796.65 3101799 poplatok SANET za 07-09/2017 18/8/2017
20170335 20170959 Marián Ondrejka-Wtrade Mikuláša Dohnányho 817/1A, 01004 Žilina, SK 34933336 EUR 242.54 242.54 O108-2017-47 štítky 21/8/2017
20170337 2172300432 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 EUR 40.15 40.15 O109-2017-48 xerox papier 22/8/2017
20170338 2122741498 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 169.73 169.73 01/326/2003 vodné+stočné Zv.19,21, Prib.1 22/8/2017
20170339 1708104 Kominárstvo T.REX Kupeckého 2, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 37300580 EUR 34.48 34.48 kontrola a čistenie komínov Pri Mikl.v.1 25/8/2017
20170314 50170696 REA Slovakia, a.s. Južná trieda 125, 04001 , SK 36196959 EUR 66.4 66.4 2015/8 náj.park.miesta za 08/2017 01/8/2017
20170313 117507396 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 5760 5760 O109-2017-45 stravné lístky na 08/2017 01/8/2017
20170315 7323678063 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 250 250 2017/7 + Dod. č. 1 plyn za 08/2017 02/8/2017
20170316 7439794022 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 138.28 138.28 8/2017 EE Zv. 19 za 08/2017 03/8/2017
20170322 10170104 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 828.55 828.55 O102-2017-64 knihy 04/8/2017
20170318 81040715 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 10.66 10.66 2016/1 prenájom+dezinf.stojana vody za 08/2017 04/8/2017
20170319 82083674 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 102 102 2016/1 pramenitá voda za 07/2017 04/8/2017
20170317 173105935 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.16 38.16 2008/1 nájom rohoží za 07/2017 04/8/2017
20170320 1711220637 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 2919.4 2919.4 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 za 07/2017 07/8/2017
20170321 1711220636 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 902.04 902.04 67/22/2016 teplo Zv.19+21 za 07/2017 07/8/2017
20170323 1702089 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 240.09 240.09 O102-2017-66 knihy 07/8/2017