Tuesday, 09.03.2021 Today: Františka Tomorrow: Branislav, Bruno

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

o

Objednávka (číslo): 602
Rok: 2015
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Ing. Eva Kubišová - I-med
IČO: 38 020 650
Adresa dodávateľa: SNP149/62
  Stará Turá
V Košiciach dňa: 25.11.2015
Popis objednaného plnenia: Quintessenz - predplatné 2016
Celková suma s DPH                                                         60,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF