Tuesday, 01.12.2020 Today: Edmund Tomorrow: Bibiána

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 586
Rok: 2015
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: L.K. Permanent spol. s r.o.
IČO: 31 352 782
Adresa dodávateľa: Hattalova 12
  Bratislava
V Košiciach dňa: 22.10.2015
Popis objednaného plnenia: Predplatné periodík na rok 2016
Celková suma s DPH                                                        750,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF