Monday, 08.03.2021 Today: Alan, Alana Tomorrow: Františka

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra swan obdobie 1.9.-30.9.2015

Dodávateľská faktúra (číslo): 1151030001
Dodávateľ  
Obchodné meno: SWAN, a.s.
IČO: 35680202
Adresa dodávateľa: Borská 6, 841 04 Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 12.10.2015
Dátum splatnosti faktúry: 10.11.2015
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: swanis /1003603
Účel faktúry: fakturačné obdobie 1.9.-30.9.2015
Spolu k úhrade (EUR s DPH)0,83