Tuesday, 01.12.2020 Today: Edmund Tomorrow: Bibiána

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka WD Se WD1002F9YZ 1TB Cloud HDD

Objednávka (číslo): 16
Rok: 2015
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: FOCUS-computer s.r.o.
IČO: 36188778
Adresa dodávateľa: Dominikánske námestie 35
  Košice
V Košiciach dňa: 05.05.2015
Popis objednaného plnenia: WD Se WD1002F9YZ 1TB Cloud HDD 3.5" SATA/600, 7200RPM, 128MB, Stable Trac
Celková suma s DPH                                                               86,20 €
Objednávku podpísal: Vladimír Šiška, vedúci OIKT