Tuesday, 01.12.2020 Today: Edmund Tomorrow: Bibiána

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra vodné stočné - Košice,Hlavná 10 za obd. od 15.1.2015-8.4.2015

Dodávateľská faktúra číslo: 2119745123
Dodávateľ  
Obchodné meno: VVS, a.s.
IČO: 36570460
Adresa dodávateľa: Komenského 50, 042 48 Košice
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia fa: 15.4.2015
Dátum splatnosti fa: 4.5.2015
podľa obj. č. 0
podľa zmluvy č.  01/326/2003
Účel fa: Faktúrované vodné stočné - Košice,Hlavná 10 za obd. od 15.1.2015-8.4.2015
Spolu k úhrade (EUR s DPH)283,76