Monday, 08.03.2021 Today: Alan, Alana Tomorrow: Františka

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra vodné stočné - Košice, Pri Miklušovej väznici 1 za obd. od 21.10.2014-21.1.2015

Dodávateľská faktúra číslo: 2119423278
Dodávateľ  
Obchodné meno: VVS, a.s.
IČO: 36570460
Adresa dodávateľa: Komenského 50, 042 48 Košice
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia fa: 27.1.2015
Dátum splatnosti fa: 10.2.2015
podľa obj. č. 0
podľa zmluvy č.  01/326/2003
Účel fa: Faktúrované vodné stočné - Košice, Pri Miklušovej väznici 1  za obd. od 21.10.2014-21.1.2015
Spolu k úhrade (EUR s DPH)37,13