Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 135005
Dodávateľ  
Obchodné meno: Slovenská komora zubných lekárov
IČO: 17639646
Adresa dodávateľa: Fibichova 14  821 05  Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 15.1.2015
Dátum splatnosti faktúry: 25.1.2015
podľa objednávky číslo: 615/14
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - časopisy
Spolu k úhrade (EUR s DPH)24,00