Saturday, 15.05.2021 Today: Žofia Tomorrow: Svetozár

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny platné od 1.9.2019

Pracovisko

Adresa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Registrácia používateľov, výpožičné služby, konzultačné služby, MVS/MMVS, reprografické služby

 Hlavná 10

8:0019:00

8:0019:00

 8:0019:00

 8:0019:00

8:0019:00

Informačné a databázové centrum

Hlavná 10

9:00 – 15:00

9:00 – 15:00

9:00 – 15:00

9:00 – 15:00

9:00 – 15:00

Študovňa kníh

Hlavná 10

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

Študovňa periodík

Hlavná 10

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

InfoUSA

Hlavná 10

9:00 – 15:00

13:00 – 20:00

9:00 – 15:00

13:00 – 20:00

9:00 – 15:00

Nemecká knižnica Goetheho inštitútu

Pribinova 1

9:00 – 15:00

9:00 – 16:00

10:00 – 18:00

9:00 – 16:00

9:00 – 15:00

Študovňa noriem a patentov

Pribinova 1

9:00 – 15:00

9:00 – 16:00

10:00 – 18:00

9:00 – 16:00

9:00 – 15:00

Študovňa historických fondov a regionálnej literatúry

Pri Miklušovej väznici 1

9:00 – 16:00

9:00 – 16:00

12:00 – 18:00

9:00 – 16:00

zatvorené