Knižničný poriadok

Knižničný poriadok pdf

Dodatok č. 1 ku knižničnému poriadku (GDPR) pdf

Dodatok č. 2 ku knižničnému poriadku pdf

Dodatok č. 3 ku knižničnému poriadku pdf

Prevádzkový poriadok samoobslužných šatňových skriniek pdf