Akčný plán boja proti korupcii

Akčný plán boja proti korupcii (pdf) v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach