Saturday, 25.09.2021 Today: Vladislav Tomorrow: Edita

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Elektronické dodávanie dokumentov z fondu ŠVK

 

Objednať si môžete skeny článkov z časopisov, častí kníh (maximálne do 20% obsahu celého dokumentu) za účelom vzdelávania, výskumu a bádania v súlade so zákonom o ochrane autorských práv na adrese konzultanti@svkk.sk

Čítaj ďalej

The library will be closed to the public

We would like to inform the visitors of our library that on September 14, 2021 (Tuesday) a sanitation day will take place and the library will be closed to the public. Thank you for understanding.

Letná škola pre učiteľov a učiteľky informatiky

Milí informatici a informatičky, pozývame Vás na letnú školu v Americkom centre v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach pod vedením lektorky Zuzany Tkáčovej. Počas dvoch augustových dní sa budete venovať najprv umelej inteligencii a potom nanotechnológiám. Príďte načerpať inšpiráciu, dozvedieť sa niečo nové aj podebatovať s kolegami z iných škôl. Pozývame Vás na 2 stretnutia v nasledujúcich termínoch, môžete si zvoliť jedno, alebo aj obidve stretnutia. Kapacita je obmedzená na 10 miest, o potvrdení vašej účasti Vás budeme informovať emailom.

1. Letná škola umelej inteligencie
- utorok, 17. august 2021
- 8:30 - 15:45

Umelá inteligencia už dávno nie je len vízia budúcnosti zo sci-fi filmov. Stretávame sa s ňou - vedomky alebo aj nevedomky - v každodennom živote už teraz. Aký je jej reálny potenciál, limity, či prípadné dopady na spoločnosť? Letná škola umelej inteligencie predstaví učiteľom základné nástroje umelej inteligencie a interaktívnou formou im ukáže, ako túto tému sprístupniť žiakom na druhom stupni ZŠ alebo SŠ pomocou dostupných softvérových a programátorských nástrojov a hier.

2. Letná nanoškola
- štvrtok, 26. august 2021
- 14:00 - 17:15

Nanoveda je veda veľmi, veľmi malých objektov - tisíckrát menších ako priemer ľudského vlasu. Tieto tajuplné a neviditeľné objekty majú však úžasné vlastnosti, ktoré môžeme využitím nanotechnológií využívať aj objektoch sveta, ktorý nás obklopuje. Kde sa s nimi stretávame? Odkiaľ vznikli? Aké sú možnosti ich využitia a ako môžu zmeniť našu spoločnosť? Aj na tieto otázky poskytne odpovede letná nanoškola, v ktorej si učitelia budú môcť pomocou jednoduchých experimentov a didaktických hier vyskúšať, ako predstaviť nanovedu a nanotechnológie v prírodovedných alebo technických predmetoch na druhom stupni ZŠ alebo SŠ.

Obrázok k akcii Letná škola pre učiteľov a učiteľky informatiky

Lektorka Zuzana Tkáčová
Zameriava sa na aktívne techniky vyučovania, bádateľsky orientovanú výučbu, problémové a projektové vyučovanie, ktorých súčasťou je aj využívanie najnovších digitálnych technológií. Venuje sa aj učiteľom – prednáša, pôsobí ako lektorka a vedie kluby učiteľov informatiky. Taktiež robí popularizáciu nanotechnológií vo výučbe prírodovedných a technických predmetov na ZŠ a SŠ – je autorkou metodických materiálov pre učiteľov a putovnej edukačnej výstavy Cesta do nanosveta. V roku 2019 získala cenu Učiteľ Slovenska. (zdroj)