Tuesday, 11.05.2021 Today: Blažena Tomorrow: Pankrác

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Znovuotvorenie Amerického centra v ŠVK Košice

V piatok 14.2.2020 sa v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach po dokončení renovácie konalo slávnostné znovuotvorenie Amerického centra (doterajšie InfoUSA). Americké centrum má nové logo, technologické vybavenie a s tým súvisiace nové programové možnosti pre návštevníkov. Podujatia sa zúčastnila aj americká veľvyslankyňa na Slovensku, pani Bridget Brink, dlhoroční spolupracovníci centra a ďalší hostia. Pri živej hudbe košického dua Calla a pri chutnom občerstvení vznikla príjemná atmosféra. Tešíme sa na ďalšie podobné stretnutia a podujatia, ktoré sa v Americkom centre chystajú. 

 Znovuotvorenie Amerického centra v ŠVK Košice Foto 1

Znovuotvorenie Amerického centra v ŠVK Košice Foto 2

autor fotiek/ foto: Peter Čontoš