Tuesday, 27.10.2020 Today: Sabina Tomorrow: Dobromila

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Kurz digitálnej sebaobrany pre teenagerov

Október je mesiac kybernetickej bezpečnosti a my v Americkom centre v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach v spolupráci s lektorkou Lenkou Hlinkovou štartujeme 6 stretnutí digitálnej sebaobrany pre rôzne skupiny.

  1. stretnutie bude :️
  •  pre teenagerov
  •  v pondelok 26. októbra 2020
  • 15:00 - 16:30
  • online cez ZOOM

Registračný formulár

Obrázok k akcii Kurz digitálnej sebaobrany pre teenagerov

Počas posledných mesiacov sa celosvetovo počet kyber-útokov späťnásobil! Ako sa brániť voči nástrahám na internete? Aká je moja digitálna stopa?
Spoločne sa naučíme tie správne postupy (aj pre technologických začiatočníkov), ukážeme si užitočné nástroje a povieme si, kam sa môžete v prípade kybernetických útokov či šikany obrátiť.
Ak Vás oblasť kyber-bezpečnosti zaujíma, povieme si aj to, aké máte možnosti jej štúdia a uplatnenia na trhu práce.
 
Pozývame všetkých teenagerov! Kurz bude prebiehať online prostredníctvom videokonferencie cez aplikáciu Zoom.
Pre pripojenie odporúčame použiť počítač (laptop), aby bol display dostatočne veľký pre niektoré aktivity.

Lektorka: Lenka Hlinková
Inšpiruje najmä dievčatá a ženy k práci s technológiami. Po 12 rokoch práce na Slovensku a v Anglicku na pozíciách Digital Project Manager, Business Analyst a UX Designer založila akadémiu technických zručností Algoritmus. Je autorkou prvej motivačno-náučnej knihy Ženský algoritmus, v ktorej vyvracia predsudok, že ženy a technológie k sebe nepatria. Pravidelne prednáša ako Google Certified Trainer a minulý rok získala ocenenie The Female Role Model of the Year v rámci národného kola súťaže Central European Startup Awards.