Tuesday, 19.10.2021 Today: Kristián Tomorrow: Vendelín

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Vplyv myslenia na zdravie

Plánovaná prednáška o psychosomatike, ktorá sa mala konať 8.10..2020 v priestoroch KVC ŠVKK je z dôvodu zvýšených opatrení voči šíriacemu sa korona vírusu zrušená. O náhradnom termíne vás budeme informovať.

Funkčná psychosomatika v sebe spája lekársku vedu, embryológiu, psychológiu, typológiu osobnosti a pracuje s poznatkami o ľudských potrebách a genetickom vývoji emócií.

Dnes už takmer nik nepochybuje o vplyve myslenia na zdravie. Je choroba náhoda? Alebo si vieme svoje zdravie zodpovedne ovplyvniť? Aké sú priame súvislosti medzi myšlienkou - emóciu a našim fyzickým zdravím Vám prednesie vyhľadávaná psychosomatička Antonie Krzemieňová, autorka mnohých kníh o vplyve myslenia na zdravie človeka. Antonie je vlastníčkou patentovaného prístupu k zdraviu Funkčná psychosomatika.