Friday, 22.10.2021 Today: Sergej Tomorrow: Alojzia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Muslimové v Německu a Rakousku: mešity jako výraz identity komunity

Štátna vedecká knižnica v Košiciach vás pozýva na z cyklu Náboženstvá pod lupou, ktorá bude venovaná islámu v súčasnej západnej Európe. Prednáška sa bude konať 9.9.2020 o 17:30 v Kultúrno-vzdelávacom centre na Pribinovej č.1. Pozvanie prednášať prijal Mgr. Martin Klapetek, PhD. z Jihočeskej Univerzity v Českých Budějovicích.

O prednáške: Ve příspěvku naznačím charakteristiky jednotlivých aktérů, ze kterých se skládá pojem „mešita“ v širším slova smyslu. Sem patří urbanistické souvislosti výstavby samotné budovy a z několika segmentů se skládající skupina, která objekt posléze využívá k různým účelům. Posledním vrcholem pomyslného trojúhelníku jsou představitelé sdružení a pohnutky jejich jednání zaměřeného dovnitř spolku i navenek směrem k většinové společnosti. Dále představím kritiku evolučně laděných fází obecně předpokládané transformace komunity, která probíhá při jednostranné integraci muslimů do západních společností.

O autorovi: Martin Klapetek, Ph.D. se věnuje islámu v Německu, Rakousku a Švýcarsku. K jeho tématům patří integrace muslimů, výstavba mešit a pohřební problematika. Působí jako odborný asistent na Katedře filosofie a religionistiky TF JU v Českých Budějovicích.

Miesto konania prednášky:

Kultúrno-vzdelávacie centrum Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Pribinova 1, Košice

Dátum a čas konania prednášky: 9. 9. 2020 o 17:30 – 19:00

Prednáškový cyklus z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Plagát k akcii Muslimové v Německu a Rakousku: mešity jako výraz identity komunity