Dejiny slovenského jazyka od Konštantína po Ľudovíta Štúra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach Vás pozýva prednášku PhDr. Vavrinca Žeňucha s názvom Dejiny slovenského jazyka od Konštantína po Ľudovíta Štúra, ktorá sa uskutoční v rámci týždňa knižníc, dňa 4. 3. 2020 o 17:00 v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra na Pribinovej č. 1.

 

O prednáške: Dejiny slovenčiny sa členia na predspisovné a spisovné obdobie. Neznamená to však, že by sa v nespisovnom období nepísalo po slovensky alebo to, že slovenčina neexistovala. Počas prednášky si priblížime krátky dejinný vývoj od Konštantína filozofa, ktorý utvoril písmo pre obyvateľov Veľkej Moravy, cez stredoveký vývoj a latinskú dominanciu, až k prvým slovacikám v novoveku. Prednáška bude ukončená počiatočným vývojom v spisovnom období a kodifikáciou spisovného jazyka Ľ. Štúrom. Spisovný jazyk mal pre používateľov veľký význam a často súvisel aj s uvedomením si svojej národnosti. Viac v prednáške.

Obrázok podujatie Dejiny slovenského jazyka od Konštantína po Ľudovíta Štúra Prednáša: PhDr. Vavrinec Žeňuch (doktorand katedry histórie FF, Prešovskej univerzity v Prešove)

Facebook podujatia

Vstupné: Voľné