Friday, 22.10.2021 Today: Sergej Tomorrow: Alojzia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Päť generácií košických staviteľov a projektantov

Štátna vedecká knižnica v Košiciach Vás pozýva na prednášku pri príležitosti finisáže výstavy V čase a priestore, ktorá sa bude konať dňa 26. 2. 2020 o 16:30 v Kultúrno-vzdelávacom centre na Pribinovej č. 1.

Obdobie od októbra 2019, počas ktorého si mohli návštevníci Kultúrno-vzdelávacieho centra v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach prezrieť výstavu V čase a priestore venovanú životu a tvorbe piatich generácií košických staviteľov a projektantov z rodín Forgách, Rešatko (aj Resatkó) a Slafkovský, sa koncom mesiaca február 2020 zavŕši.

Obrázok k akcii Päť generácií košických staviteľov a projektantov

Zaujímavosti nielen o rozvetvenej rodine, ale aj o klientele staviteľov a zaujímavých osobnostiach z ich radov sú zrkadlom o živote v Košiciach na prelome 19. a v prvej polovici 20. storočia. Tieto budú náplňou prvej časti prednášky spojenej s prezentáciou, ktorú pripravila PhDr. Eleonóra Blašková, bibliografka Oddelenia historických fondov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. V druhej časti stavebný inžinier Koloman Slafkovský, priamy potomok staviteľskej dynastie, porozpráva o vlastných skúsenostiach i zážitkoch zo stavieb, ktoré s tímom pracovníkov realizoval na Slovensku i v zahraničí od 60-tych rokov 20. storočia do roku 2006.

Podujatie na facebooku
Vstup: Voľný