Friday, 22.10.2021 Today: Sergej Tomorrow: Alojzia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Stará viera v novom šate: Moderné pohanstvo vo svete a na Slovensku

Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, n. o. a Štátna vedecká knižnica v Košiciach Vás pozývajú na prednášku Stará viera v novom šate: Moderné pohanstvo vo svete a na Slovensku, ktorá sa uskutoční dňa 12. 2. 2020 v čase od 17:30 do 19:00 v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra Štátnej knižnice v Košiciach na Pribinovej č. 1.


Abstrakt: Ešte aj v dvadsiatom prvom storočí sa na Slovensku stretneme s nadávkou „do Paroma“. Tá nie je ničím menším než odkazom na dávne predkresťanské božstvo Slovákov. Napočudovanie nie je viera našich predkov taká mŕtva, akoby sa viac ako tisíc rokov od nášho prijatia kresťanstva mohlo zdať. Vo svete sme od šesťdesiatych (na Slovensku od deväťdesiatych rokov) svedkami „znovuzrodenia“ predkresťanských vier Európy. Aj keď moderné pohanstvo patrí k relatívne málopočetným náboženským hnutiam, počet jeho sympatizantov rastie stabilným tempom. Aké sú najpopulárnejšie podoby novodobého pohanstva vo svete a na Slovensku? V čo veria novodobí pohania, v čom sa ich viera odlišuje od kresťanstva?

Obrázok k prednáške Stará viera v novom šate: Moderné pohanstvo vo svete a na Slovensku

Prednáša: Michal Puchovský pôsobí ako doktorand na Ústave religionistiky na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzite v Brne. Venuje sa štúdiu nových náboženských hnutí, konkrétne moderného pohanstva a špecializuje sa na skúmanie pohanskej hudby zo sociologickej a muzikologickej perspektívy. Pravidelne publikuje v slovenskom kultúrno-kritickom mesačníku Kapitál popularizačno-vedecké články nielen o náboženstve, ale aj o populárnej kultúre. Ďalej recenzuje knihy pre blog Knižní Díra a o svojej obľúbenej hudbe píše pre internetový časopis ROCKER.sk

Vstupné: Voľné

Facebook podujatia
Viac informácii o prednáške