Kolorit slovenského ornamentu 2020

Zapojte sa do súťaže!! Súkromné etnografické múzeum Humno v Košiciach spolu so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Záujmovým odborom regionalistiky Matice slovenskej a Domom Matice slovenskej v Košiciach vyhlasujú už 10. ročník súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby v kreslení a maľovaní ornamentov „Kolorit slovenského ornamentu“.

Poslaním tejto súťaže je zachovávať a rozvíjať ľudovú ornamentiku, podnecovať záujem verejnosti o túto formu umenia ako o duchovné a umelecké dedičstvo nášho národa. Súťaž je aj reflexiou na pôsobenie a tvorbu známeho slovenského ornamentalistu Štefana Leonarda Kostelničáka, ktorého s metropolou východu spájajú učňovské roky i posledné chvíle života.

Bližšie informácie nájdete v Propozíciách súťaže.

Prihláška