Monday, 21.06.2021 Today: Alojz Tomorrow: Paulína

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam - planovaný výpadok elektronických služieb

Štátna vedecká knižnica v Košiciach oznamuje, že v sobotu 19.6.2021 od 18:00 hod. dôjde k planovanému výpadku poskytovaných elektronických služieb, z dôvodu prác na infraštruktúre. Za vzniknuté obmedzenie sa ospravedlňujeme.

Kolorit slovenského ornamentu 2020

Zapojte sa do súťaže!! Súkromné etnografické múzeum Humno v Košiciach spolu so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Záujmovým odborom regionalistiky Matice slovenskej a Domom Matice slovenskej v Košiciach vyhlasujú už 10. ročník súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby v kreslení a maľovaní ornamentov „Kolorit slovenského ornamentu“.

Poslaním tejto súťaže je zachovávať a rozvíjať ľudovú ornamentiku, podnecovať záujem verejnosti o túto formu umenia ako o duchovné a umelecké dedičstvo nášho národa. Súťaž je aj reflexiou na pôsobenie a tvorbu známeho slovenského ornamentalistu Štefana Leonarda Kostelničáka, ktorého s metropolou východu spájajú učňovské roky i posledné chvíle života.

Bližšie informácie nájdete v Propozíciách súťaže.

Prihláška