Tuesday, 15.06.2021 Today: Vít Tomorrow: Blanka

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Tajomstvá mayského hieroglyfického písma

Štátna vedecká knižnica Vás pozýva na prvú prednášku z cyklu Náboženstvá pod lupou, ktorú organizuje Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, s názvom Tajomstvá mayského hieroglyfického písma. Prednáška sa uskutoční dňa 15. 1. 2020 o 17:30 v Kultúrno-vzdelávacom centre Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach na Pribinovej č. 1.

O prednáške: Mayské hieroglyfické písmo môžeme považovať za najvyspelejší písomný systém, ktorý bol používaný na Americkom kontinente. Žiadna iná kultúra nedokázala zdokonaliť písmo tak ako Mayovia. Dnes máme k dispozícii približne 5000 dochovaných textov, ktoré majú čo do počtu hieroglyfických blokov rôzne dĺžky. Väčšinou ide o archeologické artefakty, ako stély, panely, keramika, rôzne hnuteľné predmety, nástenné maľby, či knihy. Prednášajúci predstaví princíp fungovania tohto písma, špecifiká kalendárnych záznamov a rovnako aj napríklad záznamy udalostí, ktoré vystrašili svet v roku 2012.

O autorovi: Vyštudoval religionistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Aktuálne pôsobí ako odborný asistent a vedecko-výskumný pracovník na Katedre porovnávacej religionistiky FiF UK. Zaoberá sa prevažne mayskou kultúrou a špecializuje sa na mezoamerické kódexy, epigrafiu, ikonografiu a archeoastronómiu. Jeho dizertačná práca sa sústredila na komplexnú analýzu Parížskeho kódexu. Zúčastňuje terénneho výskumu v lokalite Uaxactún, Guatemala. 

Ďalšie prednášky z cyklu Náboženstvá pod lupou: https://www.cerehis.sk/nabozenstva-pod-lupou-prednasky/

Vstup: Voľný