Saturday, 27.02.2021 Today: Alexander Tomorrow: Zlatica

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Drsné metódy otcov egyptológie

Štátna vedecká knižnica v Košiciach Vás pozýva na záverečnú prednášku z cyklu Košická egyptologická jeseň, ktorá sa uskutoční dňa 11. 12. 2019 o 17:30 v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra na Pribinovej č. 1.

Abstrakt prednášky : Metódy najväčších vykrádačov staroegyptských pamiatok predminulého storočia, ako boli Belzoni alebo Drovetti, sú všeobecne známe. Zameriame naopak pozornosť na niekoľkých egyptských archeológov 19. a začiatku 20. storočia, svetoznámych vo svojej dobe ako predstaviteľov vážnej vedy. Uplatňovali v jej mene postupy, ktoré sa síce považovali za správne, ale s ďalším vývojom archeológie začali vyvolávať rozpaky. V závere prednášky si povieme niečo o tom, ako vyzerá výskum v súčasnosti.

Prednášajúci : Mgr. et Mgr. Martin Odler je doktorandom a vedeckým pracovníkom Českého egyptologického ústavu FF UK v Prahe a členom správnej rady slovenskej nadácie Aigyptos. Venuje sa staroegyptskému spracovaniu a používaniu kovov, ale aj dejinám egyptskej archeológie.

 Vstup : Voľný

Facebook podujatia

Obrázok akcia Drsné metódy otcov egyptológie