Saturday, 27.02.2021 Today: Alexander Tomorrow: Zlatica

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Ako sa súdilo a trestalo v Košiciach v 16. storočí

Štátna vedecká knižnica v Košiciach Vás pozýva na prednášku, ktorá sa uskutoční dňa 12. 12. 2019 o 17:30 na Pribinovej č. 1 v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra.

 

Obrázok akcia Ako sa súdilo a trestalo v Košiciach v 16. storočí Abstrakt prednášky : prezentácia, predstaví jednotlivé delikty, ďalej spôsoby a formy trestov v rannom novoveku, ktoré boli realizované v kompetencii súdneho orgánu, ktorým bola mestská rada na čele s richtárom. Oboznámi aj s ďalšími osobami, resp. úradníkmi, ktorí boli do súdneho procesu zainteresovaní. Na prednáške bude dostupná aj autorova monografia Maleficz. Ako sa súdilo a trestalo v Košiciach v 16. storočí, ktorú je možné zakúpiť aj s podpisom autora za zvýhodnenú cenu.
Autor: PhDr. Richard Papáč, absolvent odboru Archívnictvo a pomocné vedy historické, Prešov , 2006. V súčasnosti odborný pracovník Východoslovenského múzea v Košiciach. Dlhodobo sa venuje výskumu kriminality v rannom novoveku.

Vstup : Voľný

Facebook podujatia