Monday, 19.10.2020 Today: Kristián Tomorrow: Vendelín

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

História očkovania proti ochoreniu Variola vera (Pravé kiahne)

Štátna vedecká knižnica v Košiciach Vás pozýva na prednášku História očkovania proti ochoreniu Variola vera (Pravé kiahne), ktorá sa bude konať dňa 30. 10. 2019 o 17:30 v Kultúrno-vzdelávacom centre ŠVKK na Pribinovej č. 1.

Obrázok História očkovania proti ochoreniu Viariola vera (Pravé kiahne)

Abstrakt: Mnohým pri očkovaní napadnú ihly, rôzne diskusie a možno ho vnímajú ako samozrejmosť. Dejiny tejto techniky prevencie ukazujú, ako sa očkovanie vyvíjalo. V rámci prednášky sa priblížia dejiny očkovania proti Pravým kiahňam (Variola vera) vo svete do vynájdenia Vakcinácie. Následne si porozprávame o realizácií vakcinácie v Uhorsku s dôrazom na východné Slovensko. Predstavíme si osoby, ktoré očkovanie vykonávali, ich život a záväzky, ktoré museli dodržiavať.

Prednáša: PhDr. Vavrinec Žeňuch (doktorand katedry histórie FF, Prešovskej univerzity v Prešove)

Vstupné: Voľné

Podujatie na facebooku: https://www.facebook.com/events/1715314068606256/