Friday, 28.02.2020 Today: Zlatica Tomorrow: Radomír

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Prednáška o nadmernom užívaní internetu u detí a mládeže

Pozývame Vás na prednášku pre verejnosť dňa 2. 10. 2019 o 16:30 - 18:00 v priestoroch KVC na Pribinovej 1 , ktorá sa bude venovať nadmernému užívaniu internetu u detí a mládeže a škodlivosti a dôsledkom digitálnych zariadení na vývoj detí.

    V rámci prednášky sa dozviete viac o :
  • neurovede, ktorá sa zaoberá nervovou sústavou.
  • neuroplasticite mozgu, ktorá je o tom, že náš mozog sa mení v dôsledku kultúrnych aktivít a činností, ktoré vykonáva. Virtuálne prostredie nie je výnimkou.
  • nadmernom užívaní internetu, ktoré spôsobuje človeku fyzické, psychické a sociálne problémy
  • kde sa nejedná len o čas strávený na počítači, ale aj o kvalitu užívania, ktorá nemusí byť patologická.
  • závislostiach od internetu, kde používanie spĺňa kritéria patológie a ktoré je mimo vôle jedinca túto patológiu zvládať.
  • rizikách, ktoré prináša virtuálny svet: nedostatok sociálnych, komunikačných zručností, ťažkosti v rámci poznávania a získavania vzťahov u opačného pohlavia, ťažšie uplatnenie na pracovnom trhu...
  • o dôsledkoch užívania sociálnych sieti, pornografie a smartfónov, online hier.

Prednášať bude: PhDr. Daša Toporcerová, PhD. -pracuje s deťmi a mládežou ako terapeut, a je čerstvou absolventkou výcviku psychodynamickej psychoterapie.
Od roku 2015 sa venuje problematike online závislostí a nadmerného užívania internetu u detí a mládeže.
V roku 2015 sa zúčastnila na celosvetovej konferencii Safer Internet Day v Luxemburgu venovanej ochrane detí na internete, kde som zastupovala Slovensko. V rokoch 2015 – 2016 som sa podieľala na vytvorení mobilnej aplikácie NeZávislosť spolu s Inloope a eSlovensko, n. o. určenej slovenskej populácii v rámci prevencie nadmerného užívania internetu a závislosti od internetu.
V roku 2016 sa zúčastnila 1. študijnej ceste v Barcelone na Universite Ramon Llull a v roku 2017 na Complutense University v Madride. Študijné cesty boli zamerané predovšetkým na štúdium a zber informácií v knižniciach, kde sa nachádzajú empirické zdroje z výskumných neurovedeckých inštitúcií. Stretnutia s neurovedeckými odborníkmi umožnili bližšie pochopenie súvislostí fenoménu behaviorálnych závislostí. V roku 2018-2019 spracovala 1. knihu o nadmernom užívaní internetu s názvom „More Poznania“, určenej deťom od 12 rokov, rodičom a pedagógom.

V rámci prednášky bude aj prezentácia knihy More poznania o nadmernom užívaní internetu u detí a mládeže.

FB podujatia