Monday, 01.06.2020 Today: Žaneta, *Deň detí Tomorrow: Xénia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Prezentácia knihy Brigity Schmögnerovej

Štátna vedecká knižnica v Košiciach Vás pozýva na stretnutie s autorkou knihy "Vieme odkiaľ, nevieme kam" Brigitou Schmögnerovou dňa 29. mája 2019 o 16:00 hod.

Príloha Prezentácia knihy Brigity Schmögnerovej a020519 01

Môžete sa stretnúť priamo s autorkou a zároveň si knihu zakúpiť.

Brigita Schmögnerová v knihe predstavuje súčasnú tvár kapitalizmu, narastajúcu oligarchizáciu politiky, ktorá sa odráža nielen v domácich korupčných škandáloch, ale aj v prerastaní ekonomickej a politickej moci na obidvoch stranách politického spektra. Možno si preto položiť otázku, kto nám v skutočnosti vládne, ale aj existenčnejšiu otázku: Kam smerujeme?

Moderuje: Renáta Bzdilová (Katedra politológie UPJŠ v Košiciach)

Miesto: Kultúrno-vzdelávacie centrum Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Pribinova 1