Saturday, 30.05.2020 Today: Ferdinand Tomorrow: Petronela, Petrana

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Metodický seminár Katalogizačné pravidlá RDA

Štátna vedecká knižnica v Košiciach v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou (Národná bibliografia) Vás srdečne pozýva na metodický seminár Katalogizačné pravidlá RDA - metodika popisu kníh a článkov vo formáte MARC 21 s interpretáciou pravidiel RDA, ktorý sa uskutoční 25. apríla 2019 o 10.00 hod. v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1 040 01 Košice.

 

Program podujatia:

 

09.50 - 10.00 Prezentácia

10.30 – 12.00 Popis kníh a článkov v RDA pravidlách - metodické pokyny

Odborný metodický garant: PhDr. Ľudmila Rohoňová

12.00 – 13.00 Obedná prestávka

13.00 – 14.00 Popis kníh a článkov v RDA pravidlách - metodické pokyny

Odborný metodický garant: PhDr. Ľudmila Rohoňová

14.00 – 15.00 Diskusia a záver

Príspevky zástupcov knižníc k jednotlivým bodom programu sú očakávané a vítané.

Časový harmonogram je orientačný!

Partner podujatia: Slovenská národná knižnica a Štátna vedecká knižnica v Košiciach