Prezentácia knihy Jakutské Oloncho

Štátna vedecká knižnica v Košiciach Vás srdečne pozýva na prezentáciu knihy autorov Vladimír Štollmann, Vladimír Laubert a Mária Laciková „Jakutské Oloncho“. Podujatie za účasti autora Vladimíra Štollmanna sa uskutoční 5. septembra 2018 o 16:00 hod. v Kultúrno-vzdelávacom centre ŠVK v Košiciach na Pribinovej 1.

Pozvánka prezentácia knihy  Jakutské Oloncho

O knihe

Vladimír Štollmann - Vladimír Laubert - Mária Laciková. „Jakutské Oloncho“, 2016.

Kniha je dielom kolektívu autorov. Iniciátorom celého nápadu a hlavným organizátorom prác na vzniku danej publikácie bol docent Vladimír Štollmann. Na vydaní knihy sa ako spoluautori podieľali Vladimír Laubert, a Mária Laciková. V knihe sú použité ilustrácie známeho jakutského umelca Innokentija Jurieviča Pestrjakova namaľované na motívy jednej z povestí oloncha s názvom „Eles Bootur“.

Kniha vznikla po úspešnej spolupráci Technickej univerzity vo Zvolene so Severo-východnou federálnou univerzitou M. K. Ammosova Jakutsk. Autorom umožnila pracovné stretnutia, pri ktorých mali možnosť oboznámiť sa so životom v mestách aj na dedinách, tradičnou jakutskou kultúrou, s jakutskou tajgou, riekou Lenou, navštívili rôzne múzeá a divadlá, mali možnosť rozprávať sa s obyčajnými dedinskými ľuďmi, vysokoškolskými študentmi a akademickými funkcionármi. Zažili pravé ruské mrazy pod - 40o C, vždy sa však vrátili domov s najlepšími pocitmi a plní dojmov.

Hlavná pozornosť je v knihe sústredená na tradičnú jakutskú kultúru, ktorú reprezentuje mýtický epos oloncho, ktoré bolo na konci roku 2005 uznané UNESCOM za „majstrovské dielo ústneho nemateriálneho dedičstva ľudstva“. Jakutský epos oloncho je veľkolepým žánrom jakutského folklóru, ktorý má charakter dialógovej formy drámy, obsahujúcej lyriku a rozprávanie. Je to mýtické dielo o stvorení sveta, o pôvode ľudí, o pôvode jakutského národa, bohatieroch bojujúcich s démonmi stelesňujúcimi zlo, o vzťahu človeka k prírode a nepozemským silám, o harmónii sveta. Jeho základným princípom je víťazstvo dobra nad zlom a starostlivosť o náš svet.

Starí Jakuti žili v úzkom kontakte s védickými Árijami, ktorých najpočetnejšiu skupinu tvorili Slovania. Niektoré základné elementy oloncha pochádzajú práve z tohto obdobia. Cez jakutské oloncho má slovenský čitateľ možnosť oboznámiť sa aj so starou vierou svojich predkov.

V súčasnosti je Jakutsko pre nás turisticky neznámou krajinou. Podľa slov autorov knihy je to však kultúrna krajina, ktorá nášmu turistovi môže ponúknuť nezabudnuteľné zážitky. Je to zároveň dynamicky sa rozvíjajúca krajina, ktorú bude navštevovať stále viac našich občanov aj za účelom nadviazania profesionálnych a obchodných kontaktov. Aj v týchto prípadoch veľmi dobre poslúži znalosť starej jakutskej kultúry a predkladaná kniha môže byť v tomto smere dobrou pomôckou.