Týždeň vedy a techniky na Slovensku

V rámci "Týždňa vedy a techniky na Slovensku" Vás pozývame na podujatia v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice na Pribinovej č. 1. V pondelok dňa 9. novembra 2015 sme pre Vás pripravili "Deň otvorených dverí v Stredisku vedecko-technických informácií" a v stredu 11. novembra 2015 bude odbornej verejnosti predstavený Zborník vedeckých štúdií "Poznávanie dejín Slovenska".

Akcie:

Deň otvorených dverí v Stredisku vedecko-technických informácií ŠVK v Košiciach.

Termín: 9. november 2015 od 8.00 do 16.00 hod. Miesto: ŠVK Košice, Pribinova 1

Stredisko vedecko-technických informácií poskytne záujemcom Informácie o svojich službách v oblasti vedy a techniky. Čo je EIZ, čo je PatLib, Espacenet, čím sa zaoberajú? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky získa ten, kto nás navštívi.

Prezentácia zborníka vedeckých štúdií.

Termín: 11. november 2015 o 16.00 hod. Miesto: ŠVK Košice, Pribinova 1

Zborník "Poznávanie dejín Slovenska", vydaný pri príležitosti životného jubilea historika Prof. PhDr. Ferdinanda Uličného, DrSc. (v spolupráci s Katedrou histórie FF UPJŠ v Košiciach). Pozvánka (pdf)