Monday, 08.03.2021 Today: Alan, Alana Tomorrow: Františka

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Biografický lexikón Slovenska zv. IV. (CH-Kl)

BIOGRAFICKÉHO LEXIKÓNU SLOVENSKA obálkaŠtátna vedecká knižnica v Košiciach, Slovenská národná knižnica v Martine, Národný biografický ústav Vás pozývajú na prezentáciu BIOGRAFICKÉHO LEXIKÓNU SLOVENSKA zv. IV. (CH – Kl) dňa 8. marca 2011 o 14.00 hod. v Kultúrno-vzdelávacom centre Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Pribinova 1. Na podujatí si Biografický lexikón Slovenska, zv. IV, môžete zakúpiť za výhodnú prezentačnú cenu 10,- €.