Sunday, 01.08.2021 Today: Božidara Tomorrow: Gustáv

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Obyvatelia Zemplína a okolia v dobovej tlači

Predstavujeme vám nový titul z vedeckovýskumnej činnosti našej knižnice: Obyvatelia Zemplína a okolia v dobovej tlači (inorečové noviny a časopisy z rokov 1901 – 1918) : biobibliografia. Reprezentatívna publikácia prináša syntetizujúce poznatky o živote a činnosti obyvateľov Zemplínskej župy v uvedenom období čerpané priamo z dobovej periodickej tlače.

obal knihy