Tuesday, 09.03.2021 Today: Františka Tomorrow: Branislav, Bruno

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Prezentácia Biografického lexikónu Slovenska

Štátna vedecká knižnica v Košiciach a Národný biografický ústav Slovenskej národnej knižnice v Martine Vás pozývajú na prezentáciu BIOGRAFICKÉHO LEXIKÓNU SLOVENSKA zv. V (Km - L) dňa 25.9.2013 (v stredu) o 11.00 hod. do Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach – InfoUSA, Hlavná 10, prvé poschodie. Podujatie je spojené s predajom Biografického lexikónu Slovenska, zv. V aj predchádzajúcich zv. I - IV za prezentačnú cenu.