Sunday, 01.08.2021 Today: Božidara Tomorrow: Gustáv

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Zmeny v knižničnom poriadku

Štátna vedecká knižnica v Košiciach uviedla do platnosti zmeny v knižničnom poriadku platné od 1. 10. 2010. Zmeny sa týkajú preukazu a zákazu služieb.  V pripade nejasností doporučujeme preštudovať platný knižničný poriadok.

 1. Štátna vedecká knižnica v Košiciach  pri registrácii akceptuje čipové karty  ako preukaz používateľa za týchto podmienok:
  • Čipová karta musí byť:
  • Kde je možné vykonať prechod na čipovú kartu ?
   • V požičovni pri výpožičnom pulte
  • Za akých podmienok je možné vykonať prechod na čipovú kartu ?
   • Bez poplatku,  ak je preukaz používateľa ešte platný  a za predpokladu, že je odovzdaný klasický čitateľský  preukaz na likvidáciu .
   • Za úhradu, ak je vykonaná  registrácia používateľa, predĺženie platnosti  registrácie a preregistrácia pri strate preukazu. Výška poplatkov je stanovená Cenníkom služieb.
  • Pri prezenčných výpožičkách, resp. prezenčne poskytovaných službách, bude  používateľovi  s čipovou kartou vystavený fiktívny preukaz používateľa, ktorý sa uchováva na príslušnom pracovisku, kde je  prezenčná služba poskytovaná. Odchod z tohto pracoviska je používateľ povinný ohlásiť službukonajúcej pracovníčke a po vrátení dokumentov sa fiktívny preukaz zruší.
 2. Ak má čitateľ na konte resty za dokumenty vrátené po termíne vo výške viac ako 5 eur, knižnica mu pozastaví ďalšie absenčné výpožičky, až do vyrovnania restu.