Thursday, 21.01.2021 Today: Vincent Tomorrow: Zora

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Moderné knižničné služby a ich efektívna prezentácia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Goetheho inštitút v Bratislave, Veľvyslanectvo USA v Bratislave, Spolok slovenských knihovníkov, Krajská pobočka Košice Vás pozývajú 20. októbra 2010 na celoslovenský odborný seminár pre riadiacich pracovníkov všetkých typov knižníc "Moderné knižničné služby a ich efektívna prezentácia" (marketing v praxi).

Miesto: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Pribinova 1

Doprava: železničná stanica a autobusová stanica - smer Nám. Osloboditeľov (električka  č. 3,6, autobus č. 16,29,33)

Termín: 20. októbra 2010, začiatok o 10.00 hod., predpokladaný zaver o 16.00 hod.

Organizátori: Štátna vedecká knižnica Košice, Goetheho inštitút v Bratislave, Veľvyslanectvo USA v Bratislave, Spolok slovenských knihovníkov, Krajská pobočka Košice

Program:

  • 10,00 – 10,30    Prezentácia
  • 10,30 – 11,10    Ing. Iveta Korobaničová  (Ekonomická fakulta Technickej univerzity Košice):   Marketing v službách
  • 11,10 – 11,40    PhDr. PaedDr. Martina Ferencová, PhD. (Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity Prešov): Umenie propagácie
  • 11,40 – 12,10    Ing. Jaroslav Dugas  (Podnikovo-hospodárska fakulta Ekonomickej univerzity Košice): Využitie IKT v práci knižničného manažéra a význam znalosti získaných pomocou IKT pre verejnosť
  • 12,10 – 12,40    Prestávka
  • 12,40 – 13,40   Wolfgang Tiedtke ( Bücherhallen Hamburg) : Mit der eBuecherhalle in die  virtuelle Zukunft der Bücherhallen Hamburg - Strategien und Module zum Einsatz vom e-Tools und Web 2.0 – Anwendungen im Rahmen einer Marketingstrategie - virtuálne služby, nasadenie e- nástrojov (e-books, e-paper, e-videá, e-learning) a použitie Web 2.0 aplikácie v rámci marketingovej stratégie knižnice Bücherhallen Hamburg
  • 13,50– 14,20  PhDr. Daniela Džuganová  (Univerzitná knižnica UPJŠ Košice): Marketing a virtuálna akademická knižnica
  • 14,20 – 14,40    PhDr. Štefánia Petercová (Štátna vedecká knižnica Košice): Spokojnosť s poskytovanými službami
  • 15,00 – 16,00    Sally Gardner Reed  (výkonná riaditeľka ALA - Assoc. of Library Trustees, Advocates, Friends and Foundations ALTAFF)  - videokonferencia  z USA

Zmena programu vyhradená.

Realizované s finančnou podporou MKCR SR program podpory kultúrnych aktivít PO a RO