Saturday, 15.05.2021 Today: Žofia Tomorrow: Svetozár

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Zmeny v knižničnom poriadku

Vážení návštevníci, dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 16.9.2013 je v platnosti nový Knižničný poriadok Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach so zmenami.

  • Knihy rezervované viac ako 3-krát sa požičiavajú domov na 14 dní (zmena oproti predošlému knižničnému poriadku).
  • Pri krátkodobých výpožičkách sa poplatky za upomienky počítajú ihneď na druhý deň po nevrátení.
  • Používateľ knižnice môže mať spolu požičaných domov najviac 30 dokumentov.
  • Používateľ je povinný vrátiť knižnici požičaný dokument v určenej lehote bez akéhokoľvek upozornenia zo strany knižnice. Sledujte si svoje konto v online katalógu.

Tieto zmeny sme zaviedli s cieľom urýchliť prístup k často žiadaným dokumentom. Veríme, že v konečnom dôsledku to prispeje ku skvalitneniu služieb knižnice.