Saturday, 15.05.2021 Today: Žofia Tomorrow: Svetozár

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Mapy budov ŠVK v Košiaciah

Táto stránka nevyhovuje štandardom W3C XHTML 1.0 Transitional

Budova na ulici Hlavná č. 10

Podstatná časť služieb pre čitateľov a návštevníkov Štátnej vedeckej knižnice je sústredená v budove na Hlavnej ulici číslo 10, v ktorej je aj hlavné sídlo organizácie.

Budova na ulici Pribinova č. 1

Oddelenie bibliografie a oddelenie doplňovania a spracovnia kníh a periodík majú svoje pracoviská na prvom poschodí, oddelenie špeciálnych fondov a školiace centrum je prízemí. Na nádvorí je Kultúrno vzdelávacie centrum.

Budova na ulici Pri Miklušovej väznici č. 1

V starobylej budove sídli časť oddelenia bibliografie a oddelenie historických fondov s bohatou príručnou knižnicou a študovňou a reštaurátorské pracovisko.

Budova na ulici Zvonárska č. 19

Dnes je budova využitá na sklady knižničného fondu s knihárskou dielňou na nádvorí.

Budova na ulici Zvonárska č. 21

V súčasnosti budova slúži oddeleniu prevádzky, pracovisku údržby a fotodielni.

Zmena otváracích hodín v študovni kníh

Návštevníkom študovne kníh oznamujeme, že v zmysle Príkazu riaditeľa č.1/2010 zo dňa 12.10.2010, sa od 1.11.2010 ruší prevádzka študovne kníh v sobotu a to na dobu neurčitú.

Zmena otváracích hodín študovní BC a InfoUSA

Návštevníkom študovní BC a InfoUSA oznamujeme, že v zmysle Príkazu riaditeľa č.1/2010 zo dňa 12.10.2010, nastala zmena v otváracích hodinách týchto študovní. Nové otváracie hodiny sú platné od 1.11.2010 a to nasledovne: pondelok - piatok  od 10:00 do 17:00 hod.

InfoUSA centrum a Britské centrum pre verejnosť zatvorené

Štátna vedecká knižnica v Košiciach oznamuje používateľom že v piatok, 29.10.2010, bude InfoUSA centrum a Britské centrum z technických príčin pre verejnosť zatvorené. Pri vrátení materiálov z týchto študovní, sa obráťte na operátorov pri výpožičnom pulte na prízemí. Za pochopenie ďakujeme!