Saturday, 15.05.2021 Today: Žofia Tomorrow: Svetozár

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Otváracie hodiny cez prázdniny

Vážení návštevníci knižnice, dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na zmenu časového rozvrhu služieb počas letných prázdnin v termíne 1.7.2013 – 31.8.2013.

Dňom 1.7.2013 dochádza k zmene časového rozvrhu služieb vo všetkých prevádzkach ŠVK v Košiciach.

Read more ...

Oznámenie návštevníkom knižnice

Štátna vedecká knižnica návštevníkom knižnice oznamujeme, že 28. 6. 2013 (piatok) v čase od 14:15 dôjde k prerušeniu pripojenia na Internet a tým aj k výpadku poskytovania súvisiacich sieťových služieb. Plánované prerušenie bude v trvaní približne 2 hodín.

Read more ...