Monday, 28.09.2020 Today: Václav Tomorrow: Michal, Michaela

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

The main reading room closed

The main study room will be closed on October 1st and 2nd, due to technical reasons.

Thank you for your understanding.

Poskytovanie služieb Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach (tretia etapa uvoľňovania)

Štátna vedecká knižnica v Košiciach uvolnila opatrenia prijaté z dôvodu šírenia koronavírusu (Covid-19) a od pondelka 1. júna 2020 sprístupnila ďalšie služby v obmedzenom režime. Používatelia a návštevníci môžu okrem absenčných výpožičiek, vrátenia vypožičaných dokumentov, registrácie a predĺženia registrácie navštevovať aj študovne v obmedzenom režime.

Ďalšie informácie k oznamu

Otváracie hodiny

Registrácia používateľov,
výpožičné služby,
konzultačné a rešeršné služby, MVS/MMVS,
reprografické služby

(Hlavná 10, prízemie)

Po-Pia 8:00 – 19:00

Ďalšie pracoviská

wifi_freeV ŠVK v Košiciach sme sprístupnili možnosť wifi pripojenia na internet. Využiť ho môže každý návštevník knižnice s vlastným prenosným zariadením (notebook, PDA...). Každý použivateľ wifi pripopojenia musí dodržiavať zásady práce v internete podľa knižničného poriadku a musí dodržiavať pravidlá používania internetu v ŠVK v Košiciach. Viac...