Wednesday, 27.01.2021 Today: Bohuš Tomorrow: Alfonz

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Elektronické dodávanie dokumentov z fondu ŠVK

 

Objednať si môžete skeny článkov z časopisov, častí kníh (maximálne do 20% obsahu celého dokumentu) za účelom vzdelávania, výskumu a bádania v súlade so zákonom o ochrane autorských práv na adrese konzultanti@svkk.sk

Čítaj ďalej

Announcement: Services from 27.2. 2021 to 8. 2. 2021

In accordance with the Resolution of the Government of the Slovak Republic no. 30/2021 and De-cree of ÚVZ SR no. 13/2021 valid from 27.1.2021 to 8.2.2021 we notify our users that from 27 January 2021 to 8 February 2021, we will provide lending and returning of library documents, their ordering and reservation, and only in the premises of ŠVK on Hlavná 10, between 8.00 - 12.00 and 13.00 - 16.00. Read more...