Monday, 24.02.2020 Today: Matej Tomorrow: Frederik, Frederika

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Named card catalog SSL

Odkaz na menný lísktový katalóg ŠVK v Košiciach

EIZ catalog

Odkaz na EIZ Katalog

Infotrac

infotrac

Database DOAJ

Odkaz na databázu DOAJ

Database Ebsco

Odkaz na databázu Ebsco