Friday, 30.10.2020 Today: Šimon, Simona Tomorrow: Aurélia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

The library will be closed to the public from 24th October to 1st November 2020

Based on the Government Resolution no. 678/2020, by which the government restricts freedom of movement and declares a nine-day curfew, the library will be closed to the public from 24th October to 1st November 2020.

Users can return their loans 24 hours a day into the biliobox located outside the library. Documents returned to the bibliobox will be removed from the user’s account and checked in the library the next working day.

During the closure of the library, users will not be charged the overdue fees.

Otváracie hodiny

Registrácia používateľov,
výpožičné služby,
konzultačné a rešeršné služby, MVS/MMVS,
reprografické služby

(Hlavná 10, prízemie)

Po-Pia 8:00 – 19:00

Ďalšie pracoviská

wifi_freeV ŠVK v Košiciach sme sprístupnili možnosť wifi pripojenia na internet. Využiť ho môže každý návštevník knižnice s vlastným prenosným zariadením (notebook, PDA...). Každý použivateľ wifi pripopojenia musí dodržiavať zásady práce v internete podľa knižničného poriadku a musí dodržiavať pravidlá používania internetu v ŠVK v Košiciach. Viac...