Tuesday, 19.10.2021 Today: Kristián Tomorrow: Vendelín

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Elektronické dodávanie dokumentov z fondu ŠVK

 

Objednať si môžete skeny článkov z časopisov, častí kníh (maximálne do 20% obsahu celého dokumentu) za účelom vzdelávania, výskumu a bádania v súlade so zákonom o ochrane autorských práv na adrese konzultanti@svkk.sk

Čítaj ďalej

Dear visitors!

Due to construction work and the elimination of emergencies, the reading rooms and the library services on the 1st floor at this building will be limited from 18 October 2021 until half of December 2021. We apologize for this temporary discomfort and offer you to use for quiet study the alternative rooms. Please, ask consultation desk´s advice.

Thank you for your understanding.

Nevidiaci a slabozrakí

Štátna vedecká knižnica ponúka nové služby pre nevidiacich a slabozrakých v priestoroch požičovne na Hlavnej 10 (prízemie). K dispozícii je počítač s pripojením na internet, skener, slúchadlá, MP3 a tlačiareň, ktoré môžu nevidiaci a slabozrakí využívať podľa potreby.

 

Štátna vedecká knižnica Vám dáva k dispozícii:

 • zvukové knihy vo formáte MP3 (v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, ktorá umožní ich stiahnutie zo svojej webstránky), ŠVK podľa potreby poskytuje nevidiacemu aj MP3  prehrávač
 • knižničný fond a informácie vďaka špeciálnemu softvéru  JAWS & Fine Reader s pomocou hlasu
 • prístup na Internet pre nevidiacich

Štátna vedecká knižnica má vo fonde 2,5 mil. dokumentov. Doteraz nemohli nevidiaci a slabozrakí priamo využívať knižničné fondy, pretože knižnica na to nemala potrebné zariadenie a program. Tieto verejnoprospešné služby - špeciálne knižnično-informačné služby by však mali byť samozrejmou súčasťou činnosti knižnice. Preto knižnica realizovala projekt „Knižnica bez bariér. Knižničné služby pre nevidiacich a slabozrakých“, ktorý zabezpečí nevidiacim a slabozrakým  prístup k informáciám a knižničným fondom  s pomocou PC so špeciálnym programom a čítačkou, čo umožňuje zvukový výstup z čiernotlačových kníh a periodickej tlače.  Program je obohatený o prehrávač MP3, s ktorým sa  používatelia môžu napojiť na www stránku Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči (ďalej len SKN) a počúvať zvukové knihy z fondov SKN. Tiež majú možnosť vytlačiť prezeraný text na laserovej tlačiarni alebo preskenovať a poslať priamo na mail. Nové služby knižnice pre nevidiacich prispejú k uľahčeniu prístupu k vzdelávaniu, lepšej dostupnosti informácií a prístupu k poznatkom sústredeným v tlačených a elektronických dokumentoch pre nevidiacich  a slabozrakých.
Knižnica mohla realizovať tento projekt vďaka grantovému programu Prekročme spolu bariéry KONTA ORANGE, n.f.

Výhody využívania knižnice:

 • najväčší výber dokumentov v tlačenej i elektronickej podobe
 • komfortné preberanie zvukových kníh zo SKN v Levoči cez MP3
 • rýchlosť prenosu informácií
 • možnosť zaslanie textu domov cez skener
 • umiestnenie pracoviska v bezbariérovom prostredí a integrácia nevidiacich medzi ostatných

Prínos pre nevidiacich a slabozrakých:

 • Zabezpečenie rovnakého prístupu k dokumentom a informáciám aj pre ľudí so zrakovým postihnutím.
 • Využívanie bohatých fondov knižnice.
 • Uľahčenie práce s odbornou literatúrou.
 • Uľahčenie prípravy na vzdelávanie, prácu, podnikanie a zábavu.
 • Zabezpečenie dostupnosti informácií z klasických a elektronických informačných zdrojov.

Program JAWS (Job Access With Speech - prístup s pomocou zvuku):

 • JAWS umožňuje počuť všetko, čo je na obrazovke. Nevidiaci užívateľ pomocou JAWS zvládne rovnaké úlohy pri práci na počítači, ako vidiaci užívateľ. V niektorých prípadoch použitím kombinácie klávesov definovaných pomocou JAWS je aj rýchlejšie,  slabozrakí využijú navigáciu na obrazovke.
 • Dôležitou súčasťou tejto špeciálnej počítačovej zostavy pre nevidiacich je skener. Práve ten umožní nevidiacim a slabozrakým preniesť text na obrazovku a špeciálnymi úpravami ho listovať, čítať, alebo robiť v ňom úpravy, ako napríklad: prečítať si list a odpovedať naň.
 • Zvukový program Jaws "číta" pracovnú plochu OS Windows a všetky operácie, ktoré používateľ vykonáva.

Fine Reader - Systém OCR (Optical Character Recognition - optické rozpoznávanie znakov):

 • Program umožňuje nevidiacim a ťažko slabozrakým ľuďom samostatne čítať tlačený text‚ dokumenty pre štúdium, prácu a zároveň slúži pre profesionálnu prax na automatický vstup informácií do počítača na bežných pracoviskách, kde je potrebné spracovávať veľké množstvo informácií dodávaných vo forme tlače.
 • Umožňuje automaticky previesť nasnímané tlačené dokumenty do počítača v plno editovateľnej forme.
 • Zabezpečuje, aby bol text nasnímaný skenerom ako obrázok v počítači a po analyzovaní sa uložil ako textový dokument, ktorý je možný na počítači ďalej spracovávať, čítať pomocou syntetickej reči hovoriaceho počítača a vytlačiť.